Dar pre Tatrín

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 3. októbra v historickej sále PKO Prešov konalo stretnutie so seniormi. Pozdraviť ich s primátorom mesta Prešov prišiel aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Kultúrno-spoločenské popoludnie malo aj slávnostní charakter. Súbor Tatrín oslávil svoje okrúhle jubileum – 70. výročie. A pri tejto príležitosti si Členova súboru prevzali dar – hudobný nástroj mandolínu.

Pozrite si krátke video z akcie