Kraj odstraňuje následky ničivých povodní z roku 2010

Cestári v Prešovskom kraji majú tento mesiac ukončiť sedem projektov financovaných z Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkový rozpočet projektov dosahuje 9,3 mil. eur.

„V konečnom dôsledku bude v rámci týchto siedmich projektov spolu zrekonštruovaných 17 mostov, z toho osem v havarijnom stave. Stabilizujeme štyri zosuvy a odstránime následky povodní na 17-tich úsekoch ciest,“ konkretizuje Vladimír Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK. Zmluvy boli podpísané ešte v októbri minulého roku. Počas zimy boli stavby uzavreté a dodávatelia v prácach pokračovali na jar. Všetky práce mali byť ukončené do 30. júna, no v niektorých prípadoch ministerstvo povolilo predĺženie termínu do 31. júla. Na niektorých stavbách však môže byť ohrozený aj tento termín.
Projekty Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK, rozčlenené na časti východ a západ, sú už ukončené. V projekte východ išlo o sedem úsekov v hodnote 1,05 milióna eur, v projekte západ bolo opravených deväť úsekov v objeme 2,5 milióna eur. V rámci projektov boli odstránené viaceré kritické body, ktoré mimoriadne trápili obyvateľov od roku 2010 – napríklad Paršivá medzi Bijacovcami a Vyšným Slavkovom, Medzibrodie – Mníšek nad Popradom či Sulín – Malý Lipník. „Stavebné práce na všetkých úsekoch sú ukončené, prebieha preberacie konanie a finančné vysporiadanie,“ približuje V. Kozák.
V rámci projektu Odstránenie následkov povodní na mostoch PSK – východ budú opravené štyri mosty – Čabiny, Jabloň, Košarovce a Vyšný Žipov v náklade 1,17 milióna eur. V tomto prípade stavebné práce na všetkých mostoch ešte prebiehajú a termín ukončenia bol predĺžený do 31. júla. Problémom môže byť dodržanie predĺženého termínu v prípade Vyšného Žipova, kde dodávateľ avizuje isté časové zdržanie. „Spoločné rokovanie s dodávateľom minulý týždeň ukázalo, že technicky je možné všetky práce zrealizovať a uzavrieť. Preto očakávame, že práce budú ukončené podľa podpísanej zmluvy,“ reaguje predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. V prípade, že by sa práce nepodarilo ukončiť, samosprávny kraj by prišiel o nenávratný finančný príspevok. Projekt Odstránenie následkov povodní na mostoch PSK – západ v objeme 1,3 milióna eur rieši mosty Kružľov, Ľutina, Zlatá Baňa, Sulín a Nemcovce. Stavebné práce na štyroch mostoch sú už ukončené, most v Nemcovciach bude ukončený v zmysle termínu do konca júla. Rozpočet na tretiu etapu rekonštrukcie mostov v PSK predstavuje 1,6 milióna eur. Podarilo sa vďaka nemu opraviť mosty Vyšná Sitnica, Radvaň nad Laborcom, Zubné, Sačurov, Giglovce a Ďurďoš. Štvrtá etapa rekonštrukcie mostov sa sústredila na mosty Veľká Lesná a Svinia s rozpočtom 587 tisíc eur. Ako potvrdil V. Kozák, stavebné práce na všetkých mostoch sú ukončené a prebieha preberacie a finančné vysporiadanie. Posledným projektom, s ktorým cestári finišujú, je stabilizácia zosuvov. Rozpočtový náklad dosahuje 1,1 milióna eur a rieši zosuvy Beloveža, Snina, Klenov a Brezovička. V tomto prípade sú stavebné práce tiež ukončené, v nadchádzajúcich dvoch týždňoch budú ešte osadené meteostanice na niektorých úsekoch. „Potrebujeme čas na doladenie prenosu dát, aby bol zabezpečený tok informácií podľa našich očakávaní,“ vysvetľuje riaditeľ SÚC PSK.