Kriticá križovatka pri ZVL: hotová do konca roka

Ministerstvo dopravy už má víťaza obstarávania na dokončenie kľúčovej križovatky v Prešove. Zverejní ju až začiatkom februára. Na tlačovej konferencii v Prešove to 25. januára oznámili štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

V krajskom meste pritom od jesene platí v doprave mimoriadna situácia. Autá už pri vjazde od diaľnice z Košíc končia v takzvanom lieviku. Stavba križovatky ZVL je opustená viac ako rok, pôvodný dodávateľ nedokončil štátnu objednávku v termíne, preto s ním rezort ukončil spoluprácu. Viktor Stromček potvrdil termín dokončenia križovatky: „Akonáhle skončí táto zima, začína sa realizovať stavba a stavba bude ukončená ešte v tomto roku. Zhotoviteľ bude mať maximálne deväť mesiacov mesiacov na to, aby túto stavbu mohol dokončiť.“

„Keď sme vlani v októbri otvárali pre Prešovčanov Kuzmányho ulicu, bolo nám jasné, že tento krok musí mať logické pokračovanie, aby premávka v tejto časti mesta bola skutočne plynulou. A čo všetko pre to musíme v nadväzujúcom slede vykonať a zabezpečiť. Sľúbili sme však, že pre urýchlený rozbeh prác a ukončenie okružnej križovatky pri ZVL urobíme zo strany krajskej samosprávy všetko, čo je v našich možnostiach. Dnes je situácia taká, že v marci, ak bude stavbárom priať počasie, by sa stavebné práce mohli rozbehnúť naplno. Na základe toho sme presvedčení, že je reálne, aby tento dopravný uzol mohol byť dokončený do konca tohto roka,“ doplnil predseda PSK Peter Chudík.

„Všetci sme si vedomí významu tejto dopravnej stavby pre Prešov,“ zdôraznil generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera. Ako vysvetlil, „pre získanie času sme volili skrátené výberové konanie, pričom prvoradou podmienkou bola najnižšia cena. Z piatich firiem sme vybrali tú, ktorá mala najnižšiu ponuku a s ňou pokračujeme v ďalších rokovaniach. Je to slovenská firma, etablovaná v tejto oblasti. Takže verejné obstarávanie je tesne pred záverom a v priebehu budúceho týždňa by malo dôjsť k podpisu zmluvy, ktorú potom ešte predložíme na kontrolu, aby všetko prebehlo v súlade s platnou legislatívou. Aj keď odvolaný dodávateľ stavby nám nebol schopný predložiť vykonávaciu projektovú dokumentáciu, nevznikol žiadny veľký problém, pretože jedno kompletné paré je k dispozícii na Slovenskej správe ciest a bude slúžiť na kopírovanie a predloženie novému dodávateľovi stavby, ktorého do podpisu zmluvy nechcem predčasne menovať.“

Stavba je dokončená na 44 percent. Pôvodne vybraná firma úsek nedokázala odovzdať včas a Slovenská správa ciest s ňou zrušila zmluvu. Doteraz bolo za realizáciu vyfakturovaných 12 miliónov eur. Zatiaľ nie je známe, koľko bude dostavba stáť. Pôvodná rozpočtovaná cena stavby presahovala 25 miliónov eur, no tá môže narásť vzhľadom k podkladom hydrológov, z ktorých vyplýva, že oproti pôvodnému stavu sa zmenila výška 100-ročnej vody a seizmicita, na čo bude nutné projektovo i stavebne reagovať.

Preto ani generálny riaditeľ Roman Žembera nechcel na tému konečnej výšky nákladov stavby hovoriť. Aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček, ktorý bol prítomný aj pri októbrovom otvorení Kuzmányho ulice, potvrdil, že preberacie práce na stavbe sú na spadnutie, hoci budú komplikované tým, že reálny stav nemá kto novému dodávateľovi odovzdať. Z tohto dôvodu bude potrebné vykonať podrobnú inventúru rozpracovanosti a nedorobkov, aby boli jasné podmienky, stanovujúce rozsah prác.