Nezamestnanosť: Vláda situáciu rieši, opozícia je frustrovaná

Počas druhého aprílového týždňa sa konala mimoriadna schôdza NR SR. Zvolala ju pravicová opozícia a na pôde parlamentu chcela riešiť nezamestnanosť. V tom čase predseda vlády SR Robert Fico podpisoval memorandá s investormi na východe republiky, ktorí vytvoria tisíc nových pracovných pozícií.

„Mimoriadna schôdza parlamentu k nezamestnanosti bola jednou, fraškou a divadlom. Nič nevyriešila, nepriniesla žiadny efekt a výsledok. Počúvali sme, aké je to zlé, čo SMER, ako vládna strana všetko pokazil, ako to nevieme robiť. No nepočul som od opozície, ktorá takto búchala po stole, jediný návrh na riešenie situácie,“ skonštatoval na margo mimoriadnej schôdze NR SR poslanec za stranu SMER – SD Stanislav Kubánek.

kubanek

Minister práce Ján Richter dostal za úlohu vypracovať materiál k tejto téme do 30. marca. Rokovať sa o ňom bude na riadnej májovej schôdzi. O čo teda opozícii išlo? Podľa poslanca NR SR Stanislava Kubánka „zakrývala svoje vlastné problémy – frustráciu, rozpad pravice, neschopnosť dohodnúť sa a hlavne počas mimoriadnej schôdze len politikárčila. Opozícia nemá tému – hľadá ju v kritike riešenia situácie v nezamestnanosti. Mimoriadna schôdza bola strateným časom. Opozícia neponúkla jediného investora, ani návrh na vytvorenie nových pracovných miest.“ Oveľa efektívnejšie ako v parlamente je podľa neho riešiť situáciu priamo tam, kde je nezamestnanosť najvyššia, ako to urobil premiér Robert Fico na východe Slovenska.

Vďaka podpore vlády a systémovým opatreniam tu pribudne za krátky čas viac ako tisíc pracovných miest. „A ide o investorov, ktorí budú v regióne pôsobiť dlhodobo a nie pár mesiacov či rokov,“ dodal S. Kubánek a uviedol jeden príklad. Predchádzajúca vláda vytvorila v okresoch Prešov a Sabinov vyše 900 pracovných miest (v roku 2011 – 739 miest a v roku 2012 – 204 miest). A to v rámci opatrenia na zamestnávanie ľudí pri odstraňovaní následkov povodní a ochrany pred živelnými pohromami. „Áno, je potrebné tieto veci riešiť – to nikto nespochybňuje, najmä na východe, kde sa povodne opakujú často. No treba to riešiť systémovo, dlhodobo a nie účelovo, ako to urobila pravicová vláda. Požadovaný efekt to z pohľadu tvorby pracovných miest neprinieslo – ľudia boli zamestnávaní na čas určitý, podľa trvania zmlúv 4 – 6 mesiacov. Na jedno takéto miesto išlo obci vyše 500 eur. Tento nastroj nebol dlhodobý a znížil nezamestnanosť len počas trvania zmluvy. Nešlo o systémové riešenie.“

Dopad svetovej finančnej a hospodárskej krízy je viditeľný vo všetkých krajoch Slovenskej republiky a odvíja sa od krízy pretrvávajúcej v Európe i v celom svete. Úrady práce prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce (AOTP) napomáhajú pri podpore zamestnanosti vytváraním nových pracovných miest. V prípade, že by neboli realizované nástroje AOTP a uchádzači o zamestnanie, ktorí boli prostredníctvom nástrojov v danom období aktivizovaní, by si nenašli sami prácu, celková miera nezamestnanosti by napr. v okrese Prešov a  Sabinov dosiahla k 31. decembru 2012 hodnotu 23,39 %, čo je o 1,0 % viac ako je v skutočnosti. Osobitnou skupinou, ktorá každoročne ovplyvňuje nezamestnanosť, hlavne v letných a jesenných mesiacoch, sú absolventi škôl. „Vykonávanie absolventskej praxe u zamestnávateľov nemá priamy vplyv na vývoj nezamestnanosti, pretože absolventi nie sú v pracovnom pomere a naďalej zostávajú v evidencii úradu práce. Je to však pre zamestnávateľa možnosť na jednej strane poskytnúť absolventovi odbornú prax a na druhej strane zistiť potenciál mladého človeka ako prípadného zamestnanca,“ skonštatoval poslanec NR SR Stanislav Kubánek.

Zaujímavým nástrojom na pomoc mladým ľuďom je projekt podpory na vytváranie pracovných miest pre mladých nezamestnaných vo veku do 29 rokov vrátane. Projekt sa začal realizovať koncom  roka 2012. „Do dnešného dňa bolo len v okresoch Prešov a Sabinov vytvorených 302 pracovných miest, z toho na dobu neurčitú 149 miest, čo predstavuje 49,34 %,“ vyzdvihol pozitíva tohto projektu S. Kubánek.

Skutočnosť, že podnikateľské subjekty zamestnávajú mladých nezamestnaných na dobu neurčitú v takom vysokom percente, svedčí o tom, že tento nový projekt z hľadiska zamestnanosti mladých ľudí je perspektívny a z dlhodobého pohľadu udržateľný. Od začiatku implementácie NP XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ bolo uzatvorených v okresoch Prešov a Sabinov 124 dohôd v celkovej dohodnutej výške takmer 1,6 milióna eur.