Odovzdali protipovodňovú hrádzu

Odovzdávanie pravobrežnej protipovodňovej hrádze na rieke Poprad do užívania sa uskutočnilo v Starej Ľubovni  5. novembra. A to za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu a ministra obrany Martina Glváča.

Fotogaléria