Ovláda kandidát na župana kompetencie vyšších územných celkov? Reakcia na volebný program Jána Hudackého

S nemalým prekvapením sme sa prostredníctvom médií zoznámili so základnými piliermi volebného programu kandidáta pravicovej koalície KDH, SDKÚ-DS a Most – Híd na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja Jána Hudackého. Zdá sa, že oficiálny kandidát pravicovej koalície KDH, SDKÚ-DS a Most – Híd, ktorý pôsobil ako poslanec Európskeho parlamentu, poslanec Národnej rady SR i štátny tajomník ministerstva dopravy stratil spojenie s Prešovským krajom v roku 2004, kedy odišiel z pozície riaditeľa Regionálneho informačného a poradenského centra v Prešove.

Úvodnou vetou volebného programu Jána Hudackého je „iba volebné víťazstvo nad SMER-om prinesie novú šancu pre prešovský kraj a celé Slovensko.“ Zdá sa, že pre pána Hudackého je politický boj proti strane SMER a súčasnému predsedovi dôležitejší ako splnenie volebného programu, ktorý by mal byť zameraný predovšetkým na obyvateľov a rozvoj kraja.

Hospodárstvo

Pán Hudacký chce „oživiť hospodárstvo regiónu a zamestnanosť v ňom podporou živnostníkov, farmárov a malých a stredných podnikateľov.“ Zásadnou otázkou je – ako to chce zrealizovať z pozície vyššieho územného celku, ktorý v tomto smere nemá žiadne kompetencie.

Regionálna samospráva má kompetencie v oblasti stredného školstva, kultúrny, sociálneho zabezpečenia, regionálnych komunikácií, dopravy, zdravotníctva, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja… možnosti oživiť hospodárstvo a podporiť zamestnanosť sú však jednoznačne mimo legislatívnych i finančných možností vyššieho územného celku. Pán Hudacký sa vo väčšine svojich plánov odvoláva na Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC), odkiaľ vyšiel ako riaditeľ a zdá sa, že doteraz sa nedokázal odosobniť od tohto pôsobiska.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja urobil v roku 2006 pokus, ako reálne prispieť k oživeniu ekonomiky – priamou podporou pri vzniku priemyselného parku v Prešove. Žiaľ, boli to práve pravicoví poslanci, ktorí tento návrh zmietli zo stola a vďaka ktorým tento návrh ani na druhýkrát neprešiel. Samosprávny kraj mal k dispozícii financie, dohodnuté pozemky, i zábezpeky investorov – žiaľ, parlament, v ktorom mali prevahu práve pravicoví poslanci, tento nápad zamietli. Dnes títo poslanci podporujú pán Hudackého – a určite sa zrazu rozhodnú podporovať oživenie ekonomiky?

Doprava

Pán Hudacký chce ako predseda VÚC aktívne podporovať a rozvíjať dopravnú infraštruktúru. Má ušľachtilý cieľ „uskutočniť komplexnú rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy.“ Keby sa pán Hudacký viac zaujímal o dianie v regióne, možno by si zistil, že Prešovský kraj investoval do obnovy regionálnych komunikácií od roku 2005 doteraz najviac finančných prostriedkov spomedzi všetkých vyšších územných celkov – viac ako 150 miliónov eur! Pritom cesty, ktoré kraj k 1. januáru 2004 prevzal, boli na Slovensku v najhoršom stave – až 48 % bolo v nevyhovujúcom, alebo dokonca havarijnom stave a mosty v 7. stupni ohrozenia. Štát nám vtedy dal na ich opravu až (!)  17 miliónov korún, čo stačilo na opravu ôsmich kilometrov ciest alebo dvoch mostov… Z rôznych zdrojov kraj odvtedy kraj investoval viac ako 150 miliónov eur ( 4,5 miliardy korún)!

Pán Hudacký chce ako predseda VÚC „aktívne ovplyvňovať urýchlenie procesu začatia výstavby južného diaľničného obchvatu Prešova (D1), začatia výstavby severného cestného obchvatu Prešova (R4), začatia výstavby rýchlostnej cesty (R4) z Prešova cez Stropkov do Svidníka a prípravy výstavby rýchlostnej cesty (R9) z Prešova do Sniny.“ Predovšetkým – ako predseda samosprávneho kraja tento proces nijako nemôže ovplyvniť – jedine lobovaním u predstaviteľov vlády a ministerstva. Zásadnou otázkou je, čo robil pán Hudacký pre realizáciu týchto zámerov ako poslanec NR SR a predovšetkým ako štátny tajomník ministerstva dopravy?! Kto mohol tieto zámery v roku 2010 viac podporiť a viac urobiť ako pán Hudacký – štátny tajomník ministerstva dopravy? Minister? – Áno. Ministrom dopravy však práve v tom období bol Ján Figeľ, blízky priateľ a takisto rodák z Vranova nad Topľou. To bol tandem, ktorý mohol pre Prešovský kraj urobiť maximum – nestalo sa tak. Prečo už v roku 2010 nezačali okamžite s realizáciou Nábrežnej komunikácie v Prešove ? Ak vtedy Ján Hudacký nevyužil možnosti, ktoré mal, ako to chce urobiť teraz? – doteraz len interpeluje ministra dopravy z opačnej strany politického spektra…

Záver:

Neviem, či pán Hudacký nesplniteľné sľuby dáva vedome – lebo to by bol jeden veľký podvod na občanoch. Ak také sľuby dáva nevedome, potom by si mal preštudovať kompetencie vyšších územných celkov a právomoci predsedu a zváži svoju kandidatúru.

Pán Hudacký začal aktívne pôsobiť v politike a v rôznych funkciách v roku 2004. Dnes máme rok 2013 a dovolím si povedať, že nevyužil čas strávený v opozícii, ani čas kedy pôsobil vo vláde. Rád by som si spomenul na jednu konkrétnu vec, ktorú okrem slov reálne urobil pre zlepšenie života obyvateľov tohto kraja.

Aj strana SMER-SD má svojho kandidáta na predsedu na ďalšie volebné obdobie. Na rozdiel od pána Hudackého však nesľubuje bezhlavo čo nemôže splniť, ale pracuje. A výsledky hovoria zaňho.

Stanislav Kubánek
krajský predseda SMER-SD