Peter Chudík na kontrolnom dni

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík a primátor mesta Prešov Pavol Hagyari 9. októbra počas kontrolného dňa preverili postup prác na cestnej stavbe – Kuzmányho ulica. Cesta tretej triedy je v správe Prešovského samosprávneho kraja a podľa projektu sa má rozšíriť a spojiť sídlisko Sekčov a centrum mesta. Urýchli sa tým aj výjazd na výpadovku smerom do Košíc a na Poprad.

Búracie práce sa začali už v septembri. Kraj zo svojho rozpočtu na tento účel vyčlenil 35 tisíc eur. Samospráva už má pripravené podklady pre verejné obstarávanie. Ak všetko pôjde podľa plánu, najneskôr v marci alebo v apríli sa začne stavať. Bude to cesta tretej triedy, dlhá takmer 300 metrov. Nadväzovať bude na jej vybudovanú časť smerom na ulicu Rusínsku s úpravou križovatiek Čierny most až po sídlisko Sekčov. Rusínska ulica, ktorá má dnes dva jazdné pruhy, bude mať tri pruhy. Kamióny budú presmerované zo Sekčova tak, že nebudú môcť ísť smerom na Solivar, ale odbočia po Rusínskej na Kuzmányho ulicu, čím sa docieli lepšia dopravná priepustnosť tejto časti mesta.

Pozrite si video z kontrolného dňa na Kuzmányho ulici