Povstalecká vatra horela v Svidníku

Na amfiteátri vo Svidníku si 27. augusta strana SMER- SD už po 8-krát, symbolickým zapálením povstaleckej vatry, pripomenula 71. výročie vypuknutia SNP. Slávnostné príhovory predniesli predseda NR SR Peter Pellegrini a poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič. Symbolické zapálenie vatry bolo prejavom úcty ku všetkým, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, ale aj tým, ktorí jeho odkaz niesli počas povojnových desaťročí. Slávnostného aktu sa zúčastnil predseda NR SR a podpredseda strany SMER- SD Peter Pellegrini, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Oleh Havaši, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky Vladimír Serpikov, poslanec NR SR Michal Lukša, poslanec PSK Milan Cocuľa, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický a ďalší predstavitelia orgánov štátnej správy a samosprávy.