Predseda PSK odovzdal Krídla túžby

Muž, ktorý kedysi prišiel z ulice, si prevzal ocenenie samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj 10. októbra po tretíkrát udelil ocenenia Krídla túžby v sociálnych službách. V Divadle Jonáša Záborského v Prešove boli počas koncertu bez bariér odovzdané ceny v troch kategóriách. O ocenených rozhodli členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

Predseda PSK odovzdal Krídla túžby

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb cenu získalo Krízové stredisko na Hlavnej 58 v Prešove za vysokú odbornú a hlboko ľudskú starostlivosť o deti, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Krízové stredisko v Prešove je jedným zo šiestich  krízových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Návrh na ocenenie podala bývalá zamestnankyňa zariadenia Jana Sotáková.

V kategórii  zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si Krídla túžby odniesol Pavol Kováč za osobný príklad a odvahu zmeniť sa. Pred viac ako 12 rokmi prišiel ako klient do Útulku Pod Táborom priamo z ulice, tu nabral odvahu zmeniť sa, stanovil si cieľ a šiel za ním. Od roku 2007 pracuje ako ergoterapeut, či laický terapeut pri resocializácii závislých v Domove Nádeje na Jarkovej ulici v Prešove. Je osobným príkladom pre ľudí, ktorí si nedokážu poradiť sami. Návrh na ocenenie podal riaditeľ Peter Valíček a pracovný tím GKDCH Prešov.

V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu prevzala Darinka Sabanošová z Domova sociálnych služieb (DSS) sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí za nezištnú pomoc a ľudskosť, ktorú prejavuje všetkým okolo seba. „V zariadení je už 28 rokov, je neprehliadnuteľným, usmievavým slniečkom, ktoré vždy vie kto má službu, kto mešká do práce, kedy bude porada, čo treba opraviť, jedálny lístok si pamätá na celý týždeň. V kuchyni sa vie obracať ako hlavná kuchárka a nesmie chýbať ani na jednom kultúrnom či spoločenskom podujatí. Nezištnou pomocou, láskavosťou, dobrotou, úprimnosťou a čistotou srdca si získava srdcia všetkých, pretože je vždy a všade pre každého,“ píše sa v návrhu, ktorý podal DSS sv. Jána z Boha.

Koncert priamo nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravil PSK v rokoch 2003 až 2009. Pridanou hodnotou je práve udeľovanie ocenení. Ako zdôraznil predseda PSK Peter Chudík, „oceňujeme všetkých, bez ohľadu na zriaďovateľa, nechceme ich  deliť na verejných a neverejných poskytovateľov, všetci poskytujú rovnako dôležité služby.“ Zároveň poďakoval všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb: „Na každú ľudskú bolesť je liekom ľudské srdce. Teší ma, že v našich zariadeniach máme tých sŕdc veľmi veľa.“

Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzali tri lokálne koncerty. V Prešove, Osadnom, a v Spišskom Podhradí na prelome júna a júla vystúpilo 435 prijímateľov sociálnych služieb z 34 zariadení. Najzaujímavejšie vystúpenia postúpili na veľkú scénu DJZ, kde sa prezentovali prijímatelia sociálnych služieb z deviatich zariadení z celého kraja: DSS Volgogradská, Prešov, DSS Alia Bardejov, ZpS a DSS Svidník, DSS Spišský Štvrtok, DSS Dúha Bardejov, DSS Život, n. o. Spišské Hanušovce, CSS Ametyst Tovarné, DSS Dúbrava a CSS Zátišie Osadné. Ako hostia v programe vystúpili ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata a DSS Rakovec nad Ondavou a špeciálne aj mladá rómska dievčenská skupina SABROSA.

Video z akcie si môžete pozrieť tu