Referendum 2022 – Petičný hárok!

Podpisový “referendový” hárok je potrebné čitateľne vyplniť. Ideálne paličkovým písmom. Ak viete o niekom vo vašom okolí, kto by chcel podpísať petičný hárok a napríklad nemá počítač alebo tlačiareň, môže sa podpísať na váš hárok, ktorý obsahuje 10 riadkov. Ak jeden hárok bude málo, môžete ich vytlačiť koľko potrebujete. Pozor petičný hárok môžete podpísať len raz!

Možnosť odovzdať petičný hárok aj osobne na Okresnej kancelárii, Bayerova 1/B, Prešov. Ulička medzi ulicami Plzenská a Kpt. Nálepku, z centra mesta smer Lesík delostrelcov.

Kontakt na okresné kancelárie prešovského kraja, kde možno vyzdvihnúť čisté petičné hárky, aj odovzdať vypísané.