Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Prešove

V priestoroch malej zasadačky Okresnej organizácie strany SMER-SD v Prešove sa dňa 20. 2. 2017 uskutočnilo stretnutie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  p. Mgr. Oľgy Nachtmannovej, PhD, ktoré zorganizovala okresná predsedníčka strany SMER-SD v Prešove p. Ing. Svetlana Pavlovičová. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia štátnych inštitúcií v Prešove,  vybraní učitelia, riaditelia stredných, základných a materských škôl a taktiež poslanci PSK, poslanci MsZ v Prešove a iní pozvaní hostia.S takmer päťdesiatimi účastníkmi tohto pracovného stretnutia, diskutovala predovšetkým o aktuálnych problémoch v rezorte školstva.