Novozvolení poslanci VÚC 2017

0

Bardejov
MUDr. Boris Hanuščak, lekár
Humenné
MVDr. Ján Ferko, veterinárny lekár
Ing. Ondrej Mudry, prednosta okresného úradu
Kežmarok
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor
Levoča
Mgr. Miloslav Repaský, pedagóg
Medzilaborce
Ing. Adrián Kaliňák, projektový manažér
Poprad
MUDr. Martin Lajoš, lekár, primár oddelenia úrazovej chirurgie a JIS
Prešov
PhDr. Jozef Kičura, riaditeľ
PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Okresný úrad – vedúci odboru starostlivosti o ŽP
Sabinov
Ing. Vladimír Jánošík, primátor
Snina
Mgr. Nadežda Sirková, starostka obce
Stará Ľubovňa
MUDr. Peter Bizovský, MPH, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
Ing. Peter Sokol, prednosta okresného úradu
Svidník
Peter Pilip, podnikateľ
Vranov
PhDr. Jozef Baran, riaditeľ úradu práce
PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce

 

 

 

Zdieľajte.

Komentáre nie sú k dispozícii.