Voľby do VÚC 2017 – kandidáti

0

Kandidát na predsedu PSK

MUDr. Peter Chudík, súčasný predseda PSK

Kandidáti na poslancov do PSK

Prešov
1. PhDr. Jozef Kičura, riaditeľ
2. Mgr. Emil Chlapeček, prednosta okresného úradu
3. PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Okresný úrad – vedúci odboru starostlivosti o ŽP
4. Ing. Juraj Hudáč, ekonóm
5. MUDr. Jaroslav Daňo, PhD. MBA, lekár – riaditeľ úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
6. Ing. Ľubomír Červeňák, ekonóm
7. Ing. Vladimír Uram, podnikateľ, projektový manažér
8. Ing. Ľudovít Malaga, technický pracovník
9. Ing. Milan Hudák, starosta obce
10.Mgr. Tomáš Lukačko, podnikateľ
11.Róbert Tkáč, starosta obce
12. Mgr. Marcela Birošová, učiteľka spojenej školy

Humenné
1. Ing. Michal Druga, riaditeľ odboru ÚPSVaR
2. MVDr. Ján Ferko, veterinárny lekár
3. MUDr. Tibor Focko, lekár
4. Jozef Fedorko, starosta obce
5. Ing. Ondrej Mudry, prednosta okresného úradu

Svidník
1. Peter Pilip, podnikateľ
2. Mgr. Ivana Ivančová, MBA, starostka obce
3. PeadDr. Jozef Baslár, prednosta okresného úradu

Medzilaborce
1. Ing. Adrián Kaliňák, projektový manažér

Snina
1. Mgr. Nadežda Sirková, starostka obce
2. Ing. Michal Vohar, prednosta okresného úradu
3. Ladislav Ladomirjak, starosta obce

Kežmarok
1. PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor
2. JUDr. Jozef Marhefka, manažér, právnik
3. Ing. Štefan Džurný, starosta obce
4. PhDr. Marta Sabolová, riaditeľka strednej školy
5. Juraj Švedlár, vedúci OF Magura

Poprad
1. Mgr. Alžbeta Havrančíková, poslanec VÚC, učiteľka
2. Ing. Milan Baran, poslanec VÚC, stavebný technik
3. Juraj Bondra, hokejový tréner, podnikateľ
4. MUDr. Martin Lajoš, lekár, primár oddelenia úrazovej chirurgie a JIS
5. Ing. Vladimár Ondruš, starosta obce
6. Mgr. Dušan Nebus, riaditeľ Gymnázia a Spojenej školy D. Tatarku
7. Jozef Pavligovský, starosta obce
8. Marián Rušin, požiarny technik, predseda KV dobrovoľných hasičov

Sabinov
1. Ing. Vladimír Jánošík, primátor
2. Ing. Peter Molčan, primátor
3. MUDr. Miroslav Čekan, riaditeľ, Poliklinika Sabinov, n.o.
4. Ing. Ján Baňas, prednosta okresného úradu

Vranov
1. PhDr.Jaroslav Makatúra, starosta obce
2. Ing. Jozef Berta, starosta obce
3. PhDr. Jozef Baran, riaditeľ úradu práce
4. Ing. Štefan Hreha, riaditeľ sociálnej poisťovne
5. MUDr. Juraj Kuročka, lekár
6. Ing. Ľubomír Lukič, podnikateľ

Bardejov
1. MUDr. Boris Hanuščak, lekár
2. Ing. Miroslav Bujda, prednosta OÚ
3. MUDr. Andrej Havrilla, lekár
4. Ing. Alexander Šoth, ekonóm
5. Mgr. Jozef Guliga, vedúci kancelárie
6. Ing. František Oláh, starosta obce

Stará Ľubovňa
1. MUDr. Peter Bizovský, MPH, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
2. PaedDr. Alžbeta Chamillová, riaditeľka ZŠ Komenského 6
3. Ing. Peter Sokol, prednosta okresného úradu
4. Ján Frőhlich, prezident Mestského futbalového klubu Stará Ľubovňa

Stropkov
1. MUDr. Peter Obrimčák, štatutár Nemocnica Poprad, a.s.
2. Mgr. Alfonz Veselý, prednosta okresného úradu

Levoča
1. Bc. Ľubomír Komara, informatik
2. Ing. Ivan Dunčko, technik
3. Mgr. Miloslav Repaský, pedagóg

Zdieľajte.

Komentáre nie sú k dispozícii.