Výjazdové rokovanie vlády vo Svidníku

31. augusta sa vo Svidníku uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Tá v rámci zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov schválila akčný plán, ktorý počíta do roku 2020 s vytvorením až 1418 nových pracovných miest. Celková odhadovaná investícia pre okres Svidník predstavuje sumu vo výške 63 miliónov Eur. Verejné zdroje by mali z tejto sumy predstavovať 46 miliónov Eur a 17 miliónov má byť z ostatných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude 3,06 milióna eur.