Krajská rada strany Smer-SD

Ing. Vladimír Jánošik

PREDSEDA KRAJSKEJ RADY

 

Narodený: 6. 1. 1966

Vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa

Priebeh zamestnania:

1989 – 1991 – Autodružstvo Lipany – dispečér

1991 – 1993 – Živnostník – obchodná činnosť

1993 – 1998 – ZŠ Krivany, učiteľ

1998 – 2001 – Zástupca riaditeľa ZŠ v Krivanoch

2001 2012 do 30. 6. – Riaditeľ ZŠaMŠ v Šarišských Dravciach

od 1. 7. – 9. 7. 2012 – ZŠ Lipany Hviezdoslavova 1, riaditeľ školy

2012 – 2014 – ObÚ Prešov, prednosta

od 15.11.2014 – primátor mesta Lipany

ing_peter_gazi

Ing. Peter Gaži

OKRESNÝ PREDSEDA – KEŽMAROK

Narodený: 8. 11. 1965

Vzdelanie: 1984 – 1988 – Lesnícka fakulta, Vysoká škola lesnícka a drevárska Zvolen

1980 – 1984 – Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok

Doplňujúce informácie o vzdelaní: 1994 – Odborný lesný hospodár

Jazykové znalosti:

Nemecký jazyk – slovom a písmom

Ruský jazyk – slovom a písmom

Počítačové znalosti:

Microsoft Word – administrátorská úroveň

Microsoft Excel – administrátorská úroveň

Microsoft Outlook – administrátorská úroveň

Microsoft Powerpoint – uživateľská úroveň

Internet ( e-mail, www ) – administrátorská úroveň

Priebeh zamestnania:

1988 – 1995 – technik – zástupca vedúceho lesnej správy, riadenie lesnej výroby

1995 – 2004 – vedúci lesnej správy, riadenie lesnej výroby

2004 – 2007 – vedúci výroby, riadenie lesnej a poľnohospodárskej výroby

2007 – 2009 – riaditeľ odštepného závodu, riadenie závodu

2009 – doposiaľ - ŠL TANAPu Tatranská Lomnica – obchodno – ekonomický námestník, riadenie ŠL na úseku obchodu, ekonomiky a informačných technológií, vojenské lesy a majetky S, š. p., odštepný závod Kežmarok

2012 – 2016 – poslanec NR SR

ing_stefan_hreha

Ing. Štefan Hreha

OKRESNÝ PREDSEDA – Vranov nad Topľou

Narodený: 22. 8. 1958

Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická v Brailsave, fakulta výrobných odvetví

Priebeh zamestnania:

1979 – 1991 – ROP Vranov nad Topľou – vedúci závodu

1991 – 1999 – Súkromný podnikateľ

1999 – 2003 – Okresný úrad Vranov nad Topľou – zástupca prednostu

2001 – 2003 – Okresný úrad Vranov nad Topľou – vedúci odboru sociálnych vecí

2003 – 2008 – Obvodný úrad Vranov nad Topľou – prednosta

2008 – Manažér obchodnej spoločnosti Vranov nad Topľou

2009 – 2010 – prednosta Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou

2011 – 2012 – Manažér obchodnej spoločnosti Vranov nad Topľou

2012 – 2016 – poslanec NR SR

1. 1. 2017 – riaditeľ Sociálna poisťovňa Vranov nad Topľou

Ing. Ján Baňas

OKRESNÝ PREDSEDA – Sabinov

Narodený: 25. 6. 1967

Vzdelanie: SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta

Priebeh zamestnania:

1992 – 1993   INSTAL Dubovica, technik
1993 – 1994   SLOVSTAV Zvolen, majster
1994 – 1995   INSTAL Dubovica,  technik
1995 – 1996   EŽ KYSAK, a.s. Kysak, technik
1996 – 1999   Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor, vedúci odborný referent
1999 – 2001   Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor, ved. odd. technickej dokumentácie
a poskytovania informácií
2002 – 2013   Katastrálny úrad Prešov, Správa katastra Sabinov, samostatný radca
2013 – trvá    Okresný úrad Sabinov, prednosta

bc_mikulas_krajkovic

Mgr. Mikuláš Krajkovič

OKRESNÝ PREDSEDA – Svidník

Narodený: 13. 4. 1968

Vzdelanie: SPŠ elektrotechnická – odbor zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky

Vysokoškolské II. stupňa

Priebeh zamestnania:

1989 – 1994 – OPBH Svidník – elektroúdržbár a oprávar bytového fondu

1994 – 1997 – živnostník

1997 – 1998 – montáže Nemecko

1998 – doteraz – prevádzkovateľ reštaurácie DELTA ako spoločník, konateľ Krajspol s.r.o.

2006 – 2010 – starosta obce Vápeník, okresu Svidník

2006 – doteraz – poslanec NR SR

Michal_Luka

Mgr. Michal Lukša

OKRESNÝ PREDSEDA – Snina

Narodený: 20. 3. 1962

Vzdelanie: SPŠ stavebný Prešov, FF UPJŠ Prešov

PU v Prešove, odbor Ekonómia a manažment podniku

Priebeh zamestnania:

1986 – 1990 – PD Brekov, stavebný technik

1990 – 1991 – AEROKLUB Kamenica, stavebný technik

1993 – 2006 – podnikateľ v oblasti stavebníctva a obchodu

2006 – 2009 – poslanec NR SR

20092012 – asistent poslanca NR SR

2012 – 2016 – poslanec NR SR

ing_lubos_martinak

Ing. Ľuboš Martinák

OKRESNÝ PREDSEDA – Medzilaborce

Narodený: 14. 7. 1958

Vzdelanie: Vysoká škola lesnícka a drevárska Zvolen

Priebeh zamestnania:

1982 – 1986 – Vsl. štátne lesy Košice, závod Medzilaborce

1986 – 1993 – Vedúci Lesnej správy Medzilaborce

1993 – 2006 – Konateľ firmy Slovles Medzilaborce s.r.o.

2006 – 2016 – poslanec NR SR

2016 – doposiaľ – prednosta Okresného úradu Medzilaborce

mudr_peter_obrimcak

MUDr. Peter Obrimčák

OKRESNÝ PREDSEDA – Stropkov

Narodený: 22. 6. 1960

Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Priebeh zamestnania:

1987 – 1990 – Nemocnica s poliklinikou vo Svidníku – oddelenie ARO

1990 – 2006 – Neštátne zdravotnícke zariadenie Turany nad Ondavou a Stropkov

2006 – 2010 – poslanec NR SR

2007 – 2014 – primátor mesta Stropkov

2014 - doposiaľ - podpredseda PSK

2015 – doposiaľ – podpredseda predstavenstva Nemocnica Poprad, a.s.

stefan_rusk

Štefan Rusňák

OKRESNÝ PREDSEDA – Levoča

Narodený: 15. 12. 1954

Vzdelanie: SOU Humenné

Priebeh zamestnania:

1980 – 1989 – TJ Levoča – čašník

1989 – 1993 – Jednota – vedúci predajne

1993 – 2000 – súkromný podnikateľ – SZČO

2000 – 2011 – súkromný firma – vedúci prevádzky

ing_peter_sokol

Ing. Peter Sokol

OKRESNÝ PREDSEDA – Stará Ľubovňa

Narodený: 27. 4. 1959

Vzdelanie: 1974 – 1978 – Gymnázium Stará Ľubovňa

1978 – 1983 – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

Priebeh zamestnania:

1983 – 1990 – JRD Plavnica, vedúci úseku rastlinnej výroby

1990 – 1998 – RD Jarabina – podpredseda

1998 – 1999 – OÚ Stará Ľubovňa – referent

1999 – 2003 – SZČO

2001 – doposiaľ – poslanec PSK

2002 – doposiaľ – poslanec MsZ Stará Ľubovňa

2003 – 2009 – riaditeľ Ľubovnianského osvetového strediska

2009 – 2010 - prednosta Obvodného úradu Stará Ľubovňa

2011 – 2012 – riaditeľ Ľubovnianského osvetového strediska

2012 – doposiaľ – Okresný úrad Stará Ľubovňa – prednosta

– predseda Správna rada Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Iné aktivity:

šport, cestovanie, kultúra, regionálna politika a samospráva

paedr_peter_suca

PaeDr. Peter Šuca

OKRESNÝ PREDSEDA – Poprad

Narodený: 8. 9. 1968

Vzdelanie: UPJŠ Prešov

Priebeh zamestnania:

1996 – 2002 – Gymnázium Dominika Tatarku Poprad

2002 – 2006 – Podtatranské osvetové stredisko Poprad

2006 – 2010 – prednosta Obvodného úradu Poprad

2007-2010 – predseda predstavenstva letisko Poprad – Tatry a.s

2010 – 2012 – poslanec výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

2010 – doteraz – riaditeľ Popradského osvetového strediska

2010 - doteraz – poslanec NR SR

2012 – 2016 – podpredseda výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť

2016 – doteraz – podpredseda výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť

2016 – doteraz – Osobitný kontrolný výbor NRSR na kontrolu SIS – člen

Mgr_jana_valova

PhDr. Jana Vaľová

OKRESNÁ PREDSEDNÍČKA – Humenné

Narodená: 8. 7. 1965

Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite

Priebeh zamestnania:

1992 - podnikateľská činnosť v oblasti poskytovania služieb

2000 – vstup do politiky, členka a okresná predsedníčka strany SMER-SD

2005 – 2013 – poslankyňa PSK

2006 – doposiaľ –  poslankyňa NR SR, členka Výboru pre sociálne veci a bývanie

2007 – 2010 – poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Humennom

2010 – doposiaľ – primátorka mesta Humenné

ing_svetlana_pavlovicova

Ing. Svetlana Pavlovičová

OKRESNÁ PREDSEDNIČKA – Prešov

Narodená: 3. 4. 1977

Vzdelanie: TU – Košice, Fakulta BERG

Priebeh zamestnania:

1999 - IS LOM s.r.o., ekonomická pracovníčka, BOZP

1999 – 2002 – ANDEZIT Prešov, riaditeľka spoločnosti

2002 – 2006 - ÚRAD PSK – odbor ÚP, tvorby a ochrany ŽP, referentka

2006 – 2008 – ÚRAD PSK – odbor strategického rozvoja – referentka

20082015 – ÚRAD PSK – odbor SO/RO pre ROP – vedúca odboru

2012 - 2016 – poslankyňa NR SR

2016 – doposiaľ – vedúca oddelenia PSK, odbor SO pre IROP, odd. implementácie projektov

ing_viliam_holeva

Ing. Viliam Holeva

OKRESNÝ PREDSEDA – Bardejov

Narodený: 25. 4. 1950

Vzdelanie: Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta

Priebeh zamestania:

1975 – 1995 – JAS Bardejov

1995 – 1997 – JAS Produkt, s.r.o. – vedúci strojárskej výroby

1997 – 2001 – Obuv Bardejov a.s. – hlavný manažér pre strojársku výrobu

2001 – 2004 – EXPORT-IMPORT, s.r.o. – hlavný manažér pre strojársku výrobu

2004 – 2006 – Mesto Bardejov – Oddelenie školstva a telesnej kultúry

2007 – 2010 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – riaditeľ

2011 – 2016 – Mesto Bardejov – odd. Školstva a TK

2012 – 2016 – poslanec NR SR

2016 – doteraz – dôchodca

Iné aktivity:

turistika, cestovanie, kultúra a regionálna politika

Autorstvá:

Autorské osvedčenie – Vynález č. 209107 – spoluautor

Autorské osvedčenie – Priemyselný vzor č. 17012 – spoluautor

Autorstvo väčšieho množstva zlepšovacích návrhov