Okresná organizácia Kežmarok

Bašťová 6
060 01 Kežmarok
tel.: +421 0917 536980
fax: +421( 52 ) 458 17 91
e-mail: smerkk@mail.t-com.sk

Okresná rada
Ing. Peter Gaži – predseda
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák – podpredseda
Oľga Vilčeková – podpredsedníčka

Členovia
Mgr. Anna Tkačiková
PhDr. Ján Sýkora
Ing. Karol Gurka
PhDr. Milan Gacík
Ing. Pavol Krigovský
Vladimír Ochotnícky