Okresná organizácia Medzilaborce

Andyho Warhola 195/28
068 01 Medzilaborce
mobil: 0907/207 555
e-mail : lubosmartinak@post.sk

Okresná rada
Ing. Ľuboš Martinák – predseda

Členovia
PhDr. Vladimír Kokuľa – podpredseda
Miloš Petruňo
Mgr. Vasiľ Bomberovič
Mária Ufnárová
Ing. Peter Tričák

Aktualizované 08. 11. 2021