Okresná organizácia Medzilaborce

Andyho Warhola 195/28
068 01 Medzilaborce
mobil: 0907/207 555
e-mail : lubosmartinak@post.sk

Okresná rada
Ing. Ľuboš Martinák – predseda
PhDr. Vladimír Kokuľa – podpredseda

Členovia
Ing. Vladimír Fejo
Ing. Adrián Kaliňák
Mária Ufnárová
Ing.Slavomír Čerevka
Michal Svičin
Miloš Petruňo, st
Vasiľ Bomberovič