Okresná organizácia Medzilaborce

Andyho Warhola 195/28
068 01 Medzilaborce
mobil: 0907/207 555
e-mail : lubosmartinak@post.sk

Okresná rada
Ing. Ľuboš Martinák – predseda
PhDr. Vladimír Kokuľa – podpredseda

Členovia
Mária Ufnárová
Ing. Slavomír Čerevka
Ing. Peter Tričák
Miloš Petruňo
Mgr. Vasiľ Bomberovič