Okresná organizácia Prešov

Bayerova 1/B
080 01 Prešov
tel: + 421 51 77 22 612
fax: + 421 51 77 22 612
mobil: +421 907 849 136
e-mail: okrespo@strana-smer.sk

Okresná rada
Ing. Ľubomír Červeňák – predseda

Členovia
Margaréta Gajdošová
Ing. Vladimír Uram
Kvetoslav Hudák
Ing. František Vaško
JUDr. Peter Vrabec