Okresná organizácia Prešov

Bayerova 1/B
080 01 Prešov
tel: + 421 ( 51 ) 77 22 612
fax: + 421 ( 51 ) 77 22 612
mobil: +421 907 849 136
e-mail: okressmer@snv.sk

Okresná rada
Róbert Tkáč – predseda
Ing. Ľubomír Červeňák – podpredseda

Členovia
Margaréta Gajdošová
Mgr. Emil Chlapeček
Ing. Vladimír Uram
PhDr. Jozef Kičura
MUDr. Jaroslav Daňo, PhD.
Kvetoslav Hudák
Ing. František Vaško
JUDr. Peter Vrabec