Okresná organizácia Sabinov

Nám. slobody 48
083 01 Sabinov
tel.: +421 (51) 74 95 639, +421(904) 828 552
mobil: 0908/893 884
e-mail: smer_sabinov@centrum.sk

Okresná rada
Ing. Vladimír Jánošík – predseda
JUDr. Stanislav Ižarik – podpredseda

Členovia
Mária Sluvková
Anna Černická
Ing. Ján Baňas
Ing. Vladimír Tutoky
Ing. Anton Marcinko