Okresná organizácia Snina

Študentská – hl. Pošta
069 01 Snina
tel: +421( 57 ) 762 12 54
fax: +421 ( 57 ) 762 53 54
mobil: +421 ( 905 ) 340 952
e-mail: okressv@strana-smer.sk

Okresná rada
Mgr. Michal Lukša, MBA – predseda

Členovia
Ing. Vladislav Kočan
Ladislav Ladomirjak
Ing. Jaroslav Matis
Ing. Daniel Roško
Dominik Drevický – kooptovaný
Michal Vohár – kooptovaný

Aktualizované 08. 11. 2021