Okresná organizácia Stará Ľubovňa

Nám. gen. Štefánika 4
064 01 Stará Ľubovňa
tel: +421 52 428 60 32
mobil: +421 905 775 378
e-mail : smer.lubovna@gmail.com

Okresná rada
Ing. Peter Sokol – predseda

Členovia
Ing. Juraj Jedinák
PhDr. Edita Oláhová
PaedDr. Klaudia Satkeová
Bc. Maroš Kočiš
Rastislav Grich
PaedDr. Ľubomír Rešetár – kooptovaný

Aktualizované 04. 04. 2023