Okresná organizácia Stará Ľubovňa

Námestie sv. Mikuláša 20
064 01 Stará Ľubovňa
tel: +421 52 428 60 32
okresný administrátor: Bc. Maroš Kočiš
mobil: +421 903 825 196
e-mail : smer.lubovna@gmail.com

Okresná rada
Ing. Peter Sokol – predseda

Členovia
Ing. Juraj Jedinák
PhDr. Edita Oláhová
PaedDr. Klaudia Satkeová
Bc. Maroš Kočiš
Rastislav Grich
PaedDr. Ľubomír Rešetár – kooptovaný

Aktualizované 13. 05. 2024