Okresná organizácia Stropkov

Nám. SNP 545/16
091 01 Stropkov
tel.: +421 915 944 721, +421 (54) 71 81 900
email: sstropkov@post.sk

Okresná rada
PaedDr. Michal Lipinský – predseda

Členovia
PhDr. Štefan Radačovský
Jozef Lacko
Mária Džupinová
PhDr. Mária Fečková