Okresná organizácia Stropkov

Nám. SNP 545/16
091 01 Stropkov
tel.:  +421 54 71 81 900
mobil: +421 915 944 721
email: sstropkov@post.sk

Okresná rada
Ing. Jozef Kačmár – predseda

Členovia
PaedDr. Michal Lipinský – podpredseda
Jozef Lacko
PhDr. Mária Fečková
PhDr. Štefan Radačovský
Mária Džupinová

Aktualizované 31. 03. 2023