Okresná organizácia Svidník

Sovietskych hrdinov 200, AB
089 01 Svidník
Mgr. Martin Gonšenica – okresný administrátor
tel.: +421 949770242
email: margon1@centrum.sk

Okresná rada
Mgr. Mikuláš Krajkovič – predseda
tel.: +421 (905)449 102
email: mkrajkovic@azet.sk

Členovia
Mgr. Rozália Fuzeriová
PhDr. František Pochanič
Juraj Petný
Ján Božík st.
Mgr. Ivana Ivančová
Mgr. Ján Rubis
Ing. Mgr. Jaroslav Kušnír MBA
PaedDr. Branislav Baran MBA.
RSDr. Michal Varcholík
Mgr. Adrián Labun
Mgr. Štefan Kocúr