Okresná organizácia Vranov nad Topľou

Námestie slobody č.1
Vranov nad Topľou
mobil: +421 905 563 992
mail: smervranov@centrum.sk

Okresná rada
Peter Goga – predseda

Členovia
MUDr. Juraj Kuročka – člen
Ing. Mária Cingeľová – člen
Ing. Štefan Topľanský – člen
Mgr. Ján Petík – člen
Bc. Libor Šalata – člen
Jozef Pohlod – člen
Anna Geratová – člen
Vladimír Gaži – člen

Aktualizované 09. 06. 2023