Poslanci VÚC za Prešovský kraj 2017

Bardejov

MUDr. Boris Hanuščak
MUDr. Boris Hanuščak, lekár

Humenné

MVDr. Ján Ferko
MVDr. Ján Ferko, veterinárny lekár

Ing. Ondrej Mudry
Ing. Ondrej Mudry, prednosta okresného úradu

Kežmarok

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor

Levoča

Mgr. Miloslav Repaský
Mgr. Miloslav Repaský, pedagóg

Medzilaborce

Adrián Kaliňák
Ing. Adrián Kaliňák, projektový manažér

Poprad

MUDr. Martin Lajoš
MUDr. Martin Lajoš, lekár, primár oddelenia úrazovej chirurgie a JIS

Prešov

PhDr. Jozef Kičura
PhDr. Jozef Kičura, riaditeľ

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Okresný úrad – vedúci odboru starostlivosti o ŽP

Sabinov

Ing. Vladimír Jánošík
Ing. Vladimír Jánošík, primátor

Snina

Nadezda Sirkova
Mgr. Nadežda Sirková, starostka obce

Stará Ľubovňa

MUDr. Peter Bizovský
MUDr. Peter Bizovský, MPH, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Ing. Peter Sokol
Ing. Peter Sokol, prednosta okresného úradu

Svidník

Peter Pilip
Peter Pilip, podnikateľ

Vranov

PhDr. Jozef Baran
PhDr. Jozef Baran, riaditeľ úradu práce

PhDr. Jaroslav Makatúra
PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce