Humenné

Druga

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Druga
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Humenné

Záľuby
šport, kultúra, cestovanie
Prečo mám rád región, kde žijem
Mám rád tento región aj vďaka ľudom, ktorí tu žijú. Mám tu rodinu,
priateľov a zamestnanie, ktoré ma napĺňa.

Fedorko

Jozef Fedorko
starosta obce Pakostov

Záľuby
šport, kultúra
Prečo mám rád región, kde žijem
Narodil som sa tu a žijem, mám tu svojich blízkych, manželku, deti, príbuzných. Tvorím
tu hodnoty. Tento región je pre mňa špecifický svojou prírodou,
krásou a svojou polohou ideálny na rozvoj cestovného ruchu

Ferko

MVDr. Ján Ferko
súkromný veterinárny lekár

Záľuby
kynológia, historická literatúra
Prečo mám rád región, kde žijem
Mám rád tento región, hoci som sa tu nenarodil. Žijem tu už vyše 40 rokov. Založil som
si tu rodinu, mám tu prácu, ktorú mám rád a podmienky pre ďalší rozvoj podnikania.

Focko

MUDr. Tibor Focko
primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice A. Leňa, Humenné

Záľuby
cestovanie, lyžovanie, cyklistika, turistika, rybolov, poľovníctvo
Prečo mám rád región, kde žijem
Pre krásnu a zachovanú prírodu, množstvo historických pamiatok, pre priamych
a úprimných ľudí, ktorí tu žijú.