Medzilaborce

Kalinak

Ing. Adrian Kaliňák
konateľ obchodnej spoločnosti

Záľuby
šport, literatúra, história
Prečo mám rád región, kde žijem
Narodil som sa tu, tak ako moji predkovia a moje deti. Nemienim odísť a cítim
spoluzodpovednosť za jeho rozvoj. Historické a kultúrne dedičstvo spojné s rusínskou
národnostnou menšinou. Prírodné danosti regiónu a jeho väzba na životný štýl
obyvateľstva a celkový vidiecky naturel. Obrovský potenciál takmer vo všetkých
oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja.