Poprad

SONY DSC

Mgr. Alžbeta Havrančíková
učiteľka

Záľuby
šport, práca v záhrade
Prečo mám rada región, kde žijem
Pretože som sa tu narodila, vyrástla som tu a mám tu svoje zázemie. Krásy regiónu
Vysokých Tatier vyzdvihovali súťaže na svetovej úrovni, čo prispievalo k propagácii tohto
regiónu. Na to som ako reprezentantka Slovenska a obyvateľka tohto regiónu osobitne
hrdá. Obdiv športovcov k iných krajín, olympijských víťazov k prírode a k ľuďom utvrdili
vo mne istotu, že je tu stále čo obdivovať.

Janiga

Ing. Jozef Janiga
riaditeľ Horskej záchrannej služby

Záľuby
šport, literatúra
Prečo mám rád región, kde žijem
Podtatranský región spĺňa všetky moje predstavy o mieste, kde sa oplatí žiť. Krásna
príroda, bohatá história a najmä veľký rozvojový potenciál do budúcnosti. Správnymi
rozhodnutiami je možné vytvoriť čarokrásnu krajinu, kde budú chcieť žiť aj naše deti.

Sykora

Michal Sýkora
starosta obce Štrba

Záľuby
elektrotechnika, šport
Prečo mám rád región, kde žijem
Tatransko-podtatranský región mám rád najmä pre krásne prostredie, prírodu a ľudí,
ktorí žijú v horskom a podhorskom prostredí. Tu som sa narodil, tu žijem a dlhodobo
pôsobím ako starosta obce. Aj napriek ponukám som sa nenechal zlákať do tzv. veľkej
politiky. Zostal som pracovať v prospech obce a regiónu a zároveň som ovplyvňoval
smerovanie miestnej samosprávy na Slovensku činnosťou vo vedení ZMOS-u. Chcem
zúročiť všetky skúsenosti, ktoré som získal dlhoročným pôsobením v miestnej
a regionálnej samospráve. A zároveň využiť svoje schopnosti dobre komunikovať so
všetkými zainteresovanými v našom regióne pre jeho dynamickejší rozvoj.