Sabinov

Cekan

Ing. Miroslav Čekan
riaditeľ Polikliniky Sabinov, n.o

Záľuby
futbal, cyklistika, turistika
Prečo mám rád región, kde žijem
V tomto regióne som vyrastal, dostal som základné a stredoškolské vzdelanie, oženil
som sa a mám tu rodičov, súrodencov, známych a priateľov. Tento región mi učaroval
jednak krásami prírody a týmito ľuďmi, pre ktorých som pripravený pracovať a vziať
zodpovednosť za rozvoj regiónu.

Janosik

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta Lipany

Záľuby
rekreačný futbal a tenis
Prečo mám rád región, kde žijem
Od narodenia žijem a pracujem v regióne hornej Torysy. Moja rodina a tento región mi
dali do života veľa. Chcem im to ešte vrátiť. Veľa som v minulosti cestoval, no ešte viac
ako na cestu som sa tešil na návrat domov, do rodného kraja. Pretože krásnu prírodu,
moju rodinu, priateľov, úprimných a čestných ľudí nikdy neopustím.

Molcan

Ing. Peter Molčan
primátor mesta Sabinov

Záľuby
rodina, šport, štúdium histórie a literatúry faktu
Prečo mám rád región, kde žijem
Náš región hornej Torysy je domovom mojich predkov, mojich priateľov, známych, ktorí
si ho vybrali pre jeho krásnu prírodnú scenériu, strategickú polohu i bohatú históriu.
Prostredníctvom mojich skúseností a využitím múdrosti a prezieravosti našich
predchodcov chcem pripraviť súčasným a budúcim generáciám kvalitnejší život.