Stará Ľubovňa

Bizovsky

MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o., Stará Ľubovňa

Záľuby
šport, poľovníctvo
Prečo mám rád región, kde žijem
Narodil som sa v tomto regióne (v Starej Ľubovni), kde aj od skončenia štúdia na
Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1982 pracujem v tunajšej nemocnici. Aj keď
podmienky pre život sú tu ťažké, kraj a príroda mi prirástli k srdcu. Mám rád ľudí, ktorí
žijú v tomto kraji pre ich skromnosť, pracovitosť, úprimnosť a dobrosrdečnosť. Je pre
mňa každodennou výzvou starať sa neustále o zdravie obyvateľov tohto regiónu.

Sokol

Ing. Peter Sokol
prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni

Záľuby
šport, cestovanie, folklór
Prečo mám rád región, kde žijem
Narodil som sa v okrese Stará Ľubovňa, v Kamienke. Pochádzam z obce Šambron.
Celý svoj život, mimo vysokej školy, som žil a pracoval v tomto okrese v oblasti
poľnohospodárstva, kultúry a štátnej správy. Mám rád tento región, hrdo sa hlásim
a budem hlásiť k tomu, že som občan okresu Stará Ľubovňa.