Vranov nad Topľou

Berta

Ing. Jozef Berta
starosta obce Soľ

Záľuby
turistika, záhradka, knihy
Prečo mám rád región, kde žijem
Región, v ktorom žijem, mám rád aj preto, lebo je to kraj, v ktorom žili moji dedovia a bol
by som rád, keby to bol aj kraj mojich vnukov. Ako starosta obce sa snažím neustále
vytvárať kvalitnejšie podmienky pre krajší a lepší život našich ľudí. Rodný kraj je pre mňa
miestom, kde som sa narodil, vyrastal a teraz žijem, niečím vzácnym, krehkým,
nedotknuteľným, ba priam posvätným.

Kurocka

MUDr. Juraj Kuročka
lekár

Záľuby
čítanie, spoznávanie nových krajov a krajín, pasívne šport
Prečo mám rád región, kde žijem
Vážim si ľudí, ktorí tu žijú a zveľaďujú tento región. Je to kraj s nespočetným
množstvom prírodných krás, atrakcií a zaujímavostí.

Lukic

Ing. Ľubomír Lukič
riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou

Záľuby
agroturistika, šport
Prečo mám rád región, kde žijem
Tento región sa vyznačuje bohatou kultúrou, nádhernou prírodou. Žijem tu so svojou
rodinou a som tu šťastný.

Makatura

Mgr. Jaroslav Makatúra
starosta obce Malá Domaša

Záľuby
vidiecky turizmus, cestovný ruch, agroturistika
Prečo mám rád región, kde žijem
Kandidujem preto, lebo mi záleží na regióne, v ktorom som sa narodil, žijem
a svedomito odvádzam svoju prácu. Práca ako poslanca a neposlanca, čiže ako člena
v jednotlivých komisiách v zastupiteľstve PSK mi je veľmi dobre známa od samotného
vzniku VÚC v roku 2002.

Ragan

Ing. Ján Ragan
primátor mesta Vranov nad Topľou

Záľuby
záhradkárstvo, poľovníctvo, včelárstvo
Prečo mám rád región, kde žijem
Mesto Vranov je mojím rodiskom. Mám tu svoju rodinu, svojich príbuzných a priateľov.
A som hrdý na náš región a na ľudí, ktorí tu žijú.