INICIUJEME RÝCHLU ZMENU ÚSTAVY, ABY MOHLO BYŤ REFERENDUM ČO NAJSKÔR

Po včerajšom zmarení referenda Ústavným súdom SR sa dnes koaliční predstavitelia predbiehajú v „spytovaní si svedomia“, že ako je to možné, že sväté referendum, vôľa ľudu, bolo zmarené. Robert Fico sa na tlačovej besede vyjadril k včerajšiemu vystúpeniu prezidentky. „Prezidentka Čaputová politicky zmarila referendum, pretože nemala povinnosť sa obrátiť na Ústavný súd. Chcela pomôcť tejto zločineckej vláde, dala im 60 dní, aby sa uľavilo, aby sa verejnosť venovala iným témam. Veľmi sa pomýlila, keď pristúpila k mareniu referenda, pretože dnes je atmosféra ešte horšia. Klamala včera v priamom prenose, pretože povedala verejnosti, že návrh na Ústavný súd, ktorým zmarila referendum podala preto, lebo sa obávala možných škôd, ktoré by boli spôsobené tým, že po vykonaní referenda by Ústavný súd toto referendum vyhlásil za neplatné. Ústavný súd Slovenskej republiky môže po vykonaní referenda vyhlásiť tieto výsledky za neplatné, ale nie z dôvodu súladu alebo nesúladu predmetu referenda s ústavou,“ priblížil.

SMER – sociálna demokracia sa nebude mlčky pozerať na to, ako prezidentka marí referendum a tiež na farizejstvo predstaviteľov koalície. Preto dnes vedenie strany posiela na adresu predsedu vlády dva dokumenty. „Prvý dokument je návrh novelizácie Ústavy Slovenskej republiky, druhý dokument je žiadosť na vládu Slovenskej republiky, aby schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu ústavného zákona. Návrhy zákonov je treba predkladať 15 dní pred rokovaním národnej rady. Tá je zvolaná na 22. júla, preto táto lehota uplynula. Ak chceme dostať novelizáciu ústavy na toto rokovanie národnej rady, nie je iná možnosť, len použiť prax, ktorá je obvyklá, že vláda schváli návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu skupiny poslancov národnej rady,“ uviedol Robert Fico.

Ďalej priblížil, v čom bude spočívať spomínaná novelizácia Ústavy SR. Bude sa dotýkať viacerých článkov ústavy, najpodstatnejší je nový odsek 2 článku 93 Ústavy SR, ktorý upravuje referendum. Tento bude znieť: Referendom možno skrátiť volebné obdobie poslancov Národnej rady SR. „Ak to teda myslia vážne tí, čo dnes hovoria o posvätnosti referenda, o pošliapaní práv ľudí, ktorí žiadali referendum, my im takúto možnosť vytvárame. Vláda Slovenskej republiky zasadá budúci týždeň v stredu (14. júla). V stredu môžu prijať návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu skupiny poslancov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky. Potom tí, čo budú zvolávať schôdzu 22. júla môžu vložiť návrh na zmenu ústavy do programu schôdze. Dvadsiateho druhého večer sa vraciame deň pred rozhodnutie Ústavného súdu a nič nebude brániť prezidentke Slovenskej republiky, po tom, čo bude táto novelizácia  uverejnená v Zbierke zákonov SR, oznámiť termín, kedy sa bude konať referendum,“ uzavrel.