TO, ŽE SOROS ZAÚTOČIL NA MERKELOVÚ, POTVRDZUJE, ŽE MAĎARSKO A POĽSKO VYHRALO V SPORE S EÚ

Vláda Slovenskej republiky podľa predsedu strany SMER – sociálna demokracia Roberta Fica súhlasí na úrovni Európskej únie (EÚ) s hocičím, len aby sa zapáčila Bruselu. Maďarsko a Poľsko sa dokonca rozhodli vetovať prijatie rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ako aj osobitného finančného nástroja v boji proti Covidu, spolu v objeme 1,8 bilióna eur. A keďže na odsúhlasenie rozpočtu je treba súhlas všetkých členských štátov EÚ, veto má mimoriadne silný účinok.

R. Fico sa k situácii vyjadril nasledovne: „Veto Maďarska a Poľska malo svoj zmysel. Tieto krajiny oprávnene tvrdili, že takéto nariadenie by mohlo byť zneužité, napríklad proti krajinám, ktoré nesúhlasia s povinnými kvótami pre migrantov. Schéma by bola jednoduchá. Nesúhlasíš s niečím, čo chcú veľké krajiny? Tak ti niečo nájdeme, ako porušuješ právny štát a nebudeme ti vyplácať EÚ fondy. Tak si rozmysli, či chceš alebo nechceš povinné kvóty. A keď sa do tohto sporu medzi Poľskom, Maďarskom a zostatkom EÚ vmiešal aj Soros, tak nepochybujem, že išlo aj o migráciu, lebo Soros by do EÚ navozil všetkých migrantov sveta.“

Česká republika cez prezidenta Zemana podporila Maďarsko a Poľsko, no Slovensko sa mlčky prizeralo. A tieto dve krajiny to uhrali a dosiahli obrovský úspech. Predseda strany SMER – SD pripomenul slovenskému ministerstvu zahraničných vecí, že vie čítať a má pred sebou schválené závery ER.

Maďarsko a Poľsko to uhrali, lebo:

1. pripravované nariadenie bude chrániť rozpočet EÚ a finančné záujmy EÚ len pred spreneverou, korupciou a konfliktom záujmov. Nie je možné vyčítať členskému štátu akékoľvek iné porušenie pravidiel právneho štátu a demokracie a na tomto základe mu neumožniť čerpanie fondov EÚ.

2. Európska komisia sa zaviazala vypracovať k nariadeniu usmernenia, ale v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Ak však členský štát podá návrh na anulovanie nariadenia na Súdnom dvore, takéto usmernenie môže komisia urobiť až po rozhodnutí Súdneho dvora.

3. Uvedené nariadenie musia rešpektovať národné identity členských štátov, ktoré sú premietnuté do základných politických a ústavných štruktúr týchto krajín, atď…

Maďarsko a Poľsko dosiahli veľkú vec. Nariadenie podmieňujúce čerpanie európskych fondov nebude môcť byť zneužité proti krajinám s iným názorom na mnohé zásadné otázky spoločného európskeho života, medzi ktoré povinné kvóty na migrantov patria. Slovensko by malo Maďarsku a Poľsku zablahoželať, pretože chránili aj naše záujmy. Ale naša vláda namiesto toho, aby sa opäť držala osvedčenej spolupráce v rámci V4, túto spoluprácu zradila. Dala prednosť aj tak nezmyselnému pohladkaniu od veľkých, pred životne dôležitou koordináciou politík vo V4, ktorá sa ukázala taká prospešná. Nie je len tak možné odignorovať takmer 65 mil. obyvateľov žijúcich vo V4. Takéto torpédovanie susedov je nevídané a môže mať pre Slovensko v budúcnosti katastrofálne dôsledky, tak ako bude mať celé vládnutie I. Matoviča.

tlačový odbor strany SMER – sociálna demokracia