TRESTUHODNE LAXNÝ PRÍSTUP VLÁDY I. MATOVIČA K PREDLŽOVANIU NÚDZOVÉHO STAVU MUSÍ PRESKÚMAŤ ÚSTAVNÝ SÚD

Podľa predsedu strany SMER – sociálna demokracia Roberta Fica si
súčasná vláda vyberá neustále prázdniny, pričom každý deň
týchto prázdnin stojí takmer sto mŕtvych ľudí denne. Podľa Fica
koalícia s pandémiou Covid-19 nevie a už ani nechce bojovať. „V
tieni týchto ohavností, ktoré pácha táto koalícia sa často
prijímajú rozhodnutia, ktoré by za iných okolností vyvolali
diskusie a dlhé a odborné spory, ale my sme sa 17. marca dozvedeli,
že vláda SR rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40
dní. Pokúsili sme sa otvoriť diskusiu v piatok, keď sme navrhli
uznesenie, aby traja najvyšší ústavní činitelia povedali tomuto
štátu, čo sa bude robiť v nasledujúcich dňoch, týždňoch a
mesiacoch. Boli sme šokovaní formou a kvalitou rozhodnutia o
predĺžení núdzového stavu. V čase mieru niet závažnejšieho
právneho rámca, v ktorom sa obmedzujú ľudské práva, ako je
núdzový stav. Preto zákonodarca ústavným zákonom rozhodol o
podmienkach vyhlasovania a predlžovania núdzového stavu, aby dal
najavo, že ak sa má pristúpiť k obmedzeniu základných práv
ľudí, tak to musí byť na princípe ústavného zákona a musí
spĺňať prísne podmienky. Aj preto príslušné orgány, vrátane
ústavného súdu hovoria, že rozhodnutie, ktoré hovorí, že
predlžujeme alebo vyhlasujeme núdzový stav, musí obsahovať
najprísnejšie obsahové, kvalitatívne, ale aj formálne
požiadavky,“ uviedol R. Fico.

Predseda strany SMER – SD podľa vlastných slov čakal, že krátko
pred uplynutím lehoty núdzového stavu, keď má vláda záujem ho
opäť predĺžiť, sa objaví materiál prínosu už takmer uplynutého
núdzového stavu. No v prvom rade by mal materiál obsahovať
základnú požiadavku, o ktorej hovorí Ústavný zákon o bezpečnosti
štátu a to, že všetko musí byť v nevyhnutnom rozsahu a nevyhnutnom
čase. „My nevieme, čo viedlo vládu Slovenskej republiky 17. marca
rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní. Oni
len zobrali paragraf a povedali, že predlžujeme núdzový stav,
automaticky použili číslovku 40, automaticky zobrali všetky ľudské
práva, ktoré môžu obmedziť. Nevieme dôvod, nevieme prečo 40 dní,
nevieme prečo došlo k obmedzeniu toho alebo onoho ľudského práva,
nevieme, či je tento rozsah nevyhnutný v demokratickej spoločnosti,“
skonštatoval predseda strany SMER -SD.

R. Fico ďalej konštatuje, že to vyzerá tak, že na vláde len tak
zdvihli ruku a povedali, že súhlasíme s predĺžením núdzového
stavu a bez akejkoľvek predkladacej a dôvodovej správy a bez toho,
aby boli naplnené formálne a obsahové náležitosti ústavného
zákona, napísali uznesenie. Dokonca v ňom nie je napísané
splnomocnenie pre konkrétneho ministra, aby to išiel predložiť do
Národnej rady (NR) SR. „Z tohto dôvodu sme presvedčení, že toto
predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní bolo aktom svojvôle
vlády a rovnako tak nespĺňa prísne kritériá ústavnosti, ako ich
predpokladá ústavný zákon. Sme presvedčení, že neexistujú
žiadne parametre na odôvodnenie toho, v akom rozsahu boli obmedzené
základné ľudské práva a slobody.“ Strana SMER – SD pripravila
kvalifikovaný návrh, ktorý podpísalo viac ako 30 poslancov NR SR a
bude prostredníctvom pošty doručený Ústavnému súdu SR.
„Domáhame sa, aby Ústavný súd Slovenskej republiky skonštatoval,
že uznesenie vlády zo 17. marca 2021, ktorým došlo k predĺženiu
núdzového stavu o ďalších 40 dní, je v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky a že súčasne je toto uznesenie v príkrom
rozpore s článkom 5 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý
stanovuje parametre a kritériá na to, ako má vyzerať schválenie
núdzového stavu alebo jeho predĺženie,“ uviedol Robert Fico.

Poslanec NR SR Boris Susko k tejto téme dodal: „Ústavná kontrola
predĺženia núdzového stavu si vyžaduje, aby subjekty, ktoré sú
oprávnené podať takýto podnet na Ústavný súd o preskúmanie
ústavnosti, rovnako ako aj poslanci národnej rady, poznali nielen
obsah uznesenia, ktorým sa predlžuje núdzový stav, ale aj dôvody,
pre ktoré k takémuto opakovanému predĺženiu prišlo. Keďže ide o
opakované predlžovanie núdzového stavu, súčasťou takéhoto
návrhu by mala byť aj analýza účelnosti doterajšieho trvania
núdzového stavu, teda či tie opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté,
splnili účel a tiež či bola zabezpečená ochrana zdravia občanov
SR. Keďže počty nakazených sú vysoké, máme za to, že
predlžovanie núdzového stavu neplní svoj účel. Navyše, opätovné
predĺženie núdzového stavu neobsahuje žiadne odôvodnenie a z tohto
dôvodu sme sa obrátili s kontrolou ústavnosti na Ústavný súd SR,“
skonštatoval B. Susko.

https://www.youtube.com/watch?v=2rLXnUHNOUo [1]

tlačový odbor strany SMER – sociálna demokracia