Chudík: takmer 11 miliónov eur do kultúry

Kultúra patrí obyčajne medzi finančne poddimenzované oblasti, ktoré zúfalo potrebujú finančné prostriedky. Prešovskému samoprávnemu kraju sa však v minulom roku podarilo investovať do kultúrnych inštitúcií v kraji takmer 11 miliónov eur. Ako sa to podarilo, približuje v rozhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.
Musím sa najprv vrátiť najprv do decembra 2014, kedy sme podpísali úverovú zmluvu s Európskou investičnou bankou (EIB). Získali sme tak 25 miliónov eur na financovanie rozvojových zámerov  kraja. Prvú tranžu úveru v objeme 8,3 milióna eur sme čerpali práve v roku 2015. Financie z Európskej investičnej banky nám umožnili rozsiahle investície do troch kultúrnych zariadení, kde sme pociťovali veľký dlh – Podtatranské múzeum v Poprade, Vihorlatské múzeum v Humennom a Šarišská galéria v Prešove.

V Poprade sme začali rekonštruovať celý objekt Podtatranského  múzea na Vajanského ulici, pôvodnú historickú budovu i prístavbu z 80-tych rokov. Rozpočet predstavuje dva milióny eur.  Znamená to kompletne vymenenú strechu, komíny, okná, novú fasádu. Čo je najdôležitejšie, vo vnútri istorickej budovy bude vytvorený špeciálny priestor pre prezentáciu kniežacej hrobky z Popradu Matejoviec. V objekte sa tiež kompletne menila elektroinštalácia, sanita, elektronický hasiaci systém, zabezpečovací a kamerový systém a ozvučenie priestorov. Na prístavbe múzea z 80-tych rokov pribudne úplne nová nadstavba. Tu vzniknú priestory pre dokumentáciu, archiváciu, kultúrno-vzdelávacie aktivity a administratívna časť. Samozrejme, súčasťou budú nové expozície. Verím, že po otvorení pribudne metropole pod Tatrami výnimočný kultúrny stánok.

Rovnako rozsiahlu rekonštrukciu realizujeme v kaštieli Drughetovcov v Humennom, ktorý spravuje Vihorlatské múzeum. Už v roku 2008 sme modernizovali interiér kaštieľa, čo stálo jeden milión eur. Súčasná rekonštrukcia s rozpočtovým nákladom 2,7 milióna eur je zameraná na exteriér.

Tretia rozsiahla rekonštrukcia sa zameriava na Šarišskú galériu v Prešove. Ide o modernizáciu troch meštianskych domov, ktoré budú navzájom prepojené. Na tento projekt sme z úverových zdrojov vyčlenili 1,2 milióna eur, pretože galéria získala v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) nenávratný finančný príspevok takmer 1 milión eur.

Získali kraj ešte nejaké európske zdroje?
Áno. V minulom roku sme realizovali a ukončili niekoľko projektov v rámci Regionálneho operačného programu (ROP). Finančne najnáročnejší bol projekt rekonštrukcie objektu Dom správcu pod hradom Ľubovňa za 780 tisíc eur. Už túto letnú sezónu bude zmodernizovaná stavba slúžiť ako regionálne turisticko-informačné centrum.

V rámci ROP sa nám podarilo opraviť aj meštiansky dom v Spišskej Sobote – Poprade. Na obnovu historického objektu v mestskej pamiatkovej rezervácii sme získali 405 tisíc eur.
Rovnako sme boli úspešní aj v Bardejove. Meštiansky dom so vzácnou expozíciou ikon v správe Šarišského múzea bol zmodernizovaný s rozpočtom 415 tisíc eur. Keďže múzeum v Bardejove je rozmiestnené vo viacerých objektoch, koncom roka sme vyčlenili tentoraz už vlastné prostriedky – 392 tisíc eur na rekonštrukciu ďalšieho domu – na Rhodyho ulici. Samotná rekonštrukcia sa však začne až v tomto roku.

Zabudnúť by som nemal na Divadlo Jonáša Záborského. V predošlých rokoch sme zrealizovali rekonštrukciu priečelia budovy na Námestí legionárov. Divadlu sme ešte v minulom roku vyčlenili viac ako 620 tisíc eur na prvé dve etapy rekonštrukcie námestia okolo divadla, ale realizovať sa budú až v lete tohto roku počas divadelných prázdnin, aby sme čo najmenej obmedzili návštevníkov divadla.

To bolo takmer 11 miliónov eur v minulom roku len pre oblasť kultúry. Som rád, že sa nám takto podarilo aspoň sčasti splatiť dlh, ktorý sme mali voči našim kultúrnym inštitúciám.