MDŽ vo Svidníku

Poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič navštívil 6. marca niektoré školské a predškolské zariadenia v meste Svidník, aby v súlade so svojou dlhoročnou tradíciou zablahoželal učiteľkám, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnankyniam škôl k sviatku MDŽ. Mikuláš Krajkovič sa ženám prihovoril a zablahoželal im k ich sviatku.  „Pri príležitosti vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som vám zaželal predovšetkým pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku,“ uviedol okrem iného poslanec NR SR.