Predseda vlády otvoril v Prešove interný monoblok a Centrum excelentnosti

V Prešove bolo 29. apríla slávnostne otvorené Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka v priestoroch Prešovskej univerzity (PU). V prešovskej nemocnici bol daný do užívania interný monoblok FNsP. Obe slávnostné udalosti sa uskutočnili za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta Fica, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a poslancov NR SR Stanislava Kubánka a Svetlany Pavlovičovej.

Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka bolo vybudované v priestoroch Prešovskej univerzity a to v rámci projektu Ministerstva školstva SR. Rezort školstva koncom roku 2008 schválil v rámci operačného programu Výskum a vývoj na jeho vznik sumu 1,32 milióna eur. V roku 2010 sa začala druhá etapa – Dobudovanie Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka s dôrazom na skvalitnenie vedeckého výskumu. Projekt získal zo štrukturálnych fondov EÚ nenávratný finančný príspevok vo výške 2,64 milióna eur. Je to dvojnásobok prvej etapy budovania centra.

Pásku na novom centre slávnostne prestrihol predseda vlády SR, ktorý pri tejto príležitosti uviedol: „Aj takto prispievame k odstraňovaniu regionálnych rozdielov, rozvoju hospodárstva a zvyšovaniu životnej úrovne na Slovensku. Tieto investície do výskumu a vývoja padnú na úrodnú pôdu a škola získava špičkové zariadenie. Prešiel som teraz päť laboratórií, ktoré sú vynikajúco vybavené a hovoril priamo na mieste aj s ľuďmi o tom, na čom konkrétne robia. To sú neuveriteľne zaujímavé projekty. Moderné prístroje, mladí ľudia – toto je budúcnosť Slovenska.“

Riaditeľ centra Ivan Bernasovský uviedol aj jeden z príkladov, čomu sa centrum bude venovať: „Laboratóriá sekvenčných analýz disponujú najmodernejšou svetovou technológiou v oblasti výskumu DNA, ktorá umožňuje rýchle čítanie celého ľudského genómu. Moderné metódy sa používajú napríklad na identifikáciu špecifických génov spôsobujúcich genetické poruchy.“ Centrum je vybavené modernými prístrojmi, ako napríklad plnoautomatický imunologický analyzátor pre štúdium biomarkerov, klinický biochemický analyzátor pre stanovenie enzýmov, lipidov a monitoring drog.

Premiér Róbert Fico sa následne stretol aj s dekanmi fakúlt a akademickými funkcionármi. Pri tejto príležitosti mu rektor PU René Matlovič odovzdal plaketu 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity. V prednáškovej aule vystúpil predseda vlády pred študentmi s prednáškou na tému Ľudské práva a Ústava SR.

Pozrite si fotogalériu k otvoreniu Centra excelentnosti ekológie – kliknite

Pozrite si záznam k otvoreniu Centra excelentnosti ekológie – kliknite

Projekt výstavy internistického monobloku Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove (FNsP) bol financovaný prostredníctvom čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Zdravotníctvo – Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, opatrenie – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc.

Finančný objem na výstavbu nového interného monobloku dosiahol takmer 28 miliónov eur. Od schválenia až do vybudovania interného monobloku prešli tri roky. Riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov Radoslav Čuha k výstavbe Internistického monobloku povedal: „Som veľmi rád, že sa nám podarilo dotiahnuť tento veľký projekt do úspešného konca. Internistický monoblok je pozitívnym prínosom pre zamestnancov prešovskej nemocnice, ale predovšetkým pre jej pacientov.“

Internistický pavilón  FNsP J. A. Reimana je situovaný v blízkosti Chirurgického monobloku, s ktorým je prepojený. Kapacita nového zdravotníckeho zariadenia je 195 lôžok. „Všetci sa dnes tešíme z toho, že dnes tu nájdeme najmodernejšie medicínske zariadenia, zdravotnícky personál kvalitné podmienky na svoju prácu a pacient komfort a modernú starostlivosť – pre nich je to vybudované. Je chvályhodné, že nemocnica získala prostriedky z eurofondov. Táto a ďalšie zmodernizované nemocnice jasne ukazujú, že ide o dobre vynaložené finančné prostriedky. Prešovčania môžu byť na dnes otvorené interné oddelenie hrdí.“

V budove budú sústredené príbuzné akútne nechirurgické medicínske odbory. Na prízemí sa nachádzajú interné, neurologické a kardiologické ambulancie, tiež ambulancia internistického urgentného príjmu, vrátane RTG a USG pracovísk. Prvé poschodie patrí lôžkovým jednotkám oddelenia neurológie, vrátane JIS. Na druhom poschodí  je situované oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, koronárna JIS, metabolická JIS a arytmologická JIS. Na treťom poschodí sú priestory určené pre technické zázemie. Na štvrtom a piatom poschodí sa nachádzajú lôžkové jednotky interného oddelenia.

Pozrite si foto z otvorenia interného monobloku – kliknite

Pozrite si záznam z otvorenia interného monobloku – kliknite

Pozrite si záznam brífingu predsedu vlády SR Roberta Fica – otvorenie interného monobloku – kliknite