Pripravuje sa podpis memoranda s Jednotou dôchodcov Slovenska

Predseda PSK Peter Chudík sa 21. januára v Prešove stretol so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Ako na stretnutí s potešením skonštatoval predseda JDS Ján Lipiansky, „za posledné dva roky nastal zásadný obrat vo vzťahoch pri rokovaní dôchodcov s obcami, mestami a vyššími územnými celkami.“

Ján Lipiansky tiež zdôraznil, že medzi štyri zásadné priority JDS do ďalšieho obdobia patrí aj „zavedenie pravidelného vianočného príspevku, ktorý by sa mal stať akými 13. dôchodkom, bezplatné cestovanie na železniciach a v autobusoch, ktoré zabezpečujú spojenia k vlakom, zabezpečiť znovuposúdenie koncepcie prirodzeného prostredia dôchodcov v rodine.“

Peter Chudík účastníkom potvrdil informáciu predsedu krajskej organizácie JDS v Prešove Pavla Gumana, že kraj pripravuje podpis memoranda medzi Prešovským samosprávnym krajom a Jednotou dôchodcov Slovenska, od ktorého očakáva zlepšenie života seniorov v našom kraji.

Župan upriamil pozornosť účastníkov na štyri priority, ktorým venuje zvýšenú pozornosť: „Je to budovanie diaľnice D1 a rozvoj cestnej infraštruktúry. Chceme naďalej pokračovať v budovaní ciest, lebo dovedú prácu a život do našich regiónov. Bolo to veľmi zlé dedičstvo, s ktorým sme sa uplynulých 15 rokov vyrovnávali.“ Druhou sociálnou prioritou je podľa neho budovanie centier sociálnej pomoci. „V tomto bode je osobitne dôležitá spolupráca so seniormi,“ zdôraznil predseda PSK. Podotkol, že kraj nezabúda ani na našu budúcnosť – školstvo a ani na kultúrne dedičstvo.