Svidník: Otvorilo sa klientske centrum

V priestoroch Okresného úradu vo Svidníku bolo otvorené Klientske centrum štátnej správy a to za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Klientske centrum bolo realizované v rámci reformy štátnej správy pod názvom ESO. Vďaka tejto reforme budú mať občania možnosť vybaviť si kompletnú úradnú agendu štátnej správy na jednom mieste.  Na tomto mieste tak občania nájdu nielen správu katastra, ale tiež pozemkový úrad, lesný úrad, úrad životného prostredia a úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.  Súčasťou klientskeho centra je i Centrum právnej pomoci. Integrácia spomínaných úradov a ďalšie opatrenia reformy ESO ušetria na Okresnom úrade vo Svidníku viac ako 13 tisíc eur ročne.

Video z otvorenia klientskeho centra