Výstava predstaví 20 poľsko-slovenských projektov

Najúspešnejšie projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko za obdobie 2007 – 2013 predstaví počas najbližších dvoch týždňov špeciálna výstava v Prešovskom samosprávnom kraji.

O cezhraničné projekty bol v uplynulom programovacom období veľký záujem – žiadatelia len v Prešovskom kraji podali 414 žiadostí v sume presahujúcej 15 miliónov eur. Na spoločnej poľsko-slovenskej hranici Prešovský samosprávny kraj v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 napokon v rámci troch výziev zrealizoval 153 projektov. Ich hodnota dosiahla 5,7 miliónov eur, alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovala 5,1 miliónov eur.
Najviac projektov bolo zameraných na cestovný ruch, ochranu životného prostredia a zážitkový turizmus v mestách a obciach a pri dôležitých pamiatkach, na náboženský turizmus, napríklad púte, športový turizmus, agroturizmus, cykloturizmus, atď. V rámci týchto projektov boli realizované aj drobné investície, ktoré prispeli k zlepšeniu infraštruktúry cestovného ruchu.
Do projektov na slovensko-poľskom pohraničí bolo zapojených spolu 337 partnerov, 3 475 účastníkov kurzov si zvýšilo svoju kvalifikáciu, zorganizovalo sa 1 019 konferencií, školení alebo poľsko-slovenských stretnutí, bolo vydaných 65 publikácií, zriadených 26 internetových stránok a bolo vytýčených alebo označených 627 kilometrov trás pre peších turistov alebo cyklistov.
To všetko predstaví záverečná putovná výstava. Spolu 20 bannerov si návštevníci môžu pozrieť od 17. do 21. augusta v budove Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove. Od 24. do 28. augusta bude výstava umiestnená na hrade Ľubovňa. Predstaví sa napríklad projekt Spoločne za poznávaním voľne žijúcich zvierat, ktorý realizovali Lesy SR, Cykloturistika na severnom Spiši, na ktorom sa podieľala obec Veľká Franková. Odprezentované budú aj projekty Spomienky na Slovensko – kuriérske chodníčky zo Starej Ľubovne a Kultúra ku klientom, klienti za kultúrou, ktorý implementovalo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici. Chýbať nebude II. etapa miniskanzenu drevených chrámov na pútnickom mieste v Ľutine, ktorá patrí medzi top projekty v Prešovskom kraji. Tento projekt realizovala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina.
Putovná výstava, ktorá v uplynulých mesiacoch už prešla partnerskými regiónmi v Poľsku a v Žilinskom kraji, definitívne uzavrie programovacie obdobie 2007 – 2013 na slovensko-poľskom pohraničí. V programovacom období 2014 – 2020 bude cezhraničnú spoluprácu zabezpečovať program Interreg VA.