Okresná organizácia Sabinov

Nám. slobody 48
083 01 Sabinov
tel.: +421 (51) 74 95 639,
mobil: 0918 850 620
e-mail: smer_sabinov@centrum.sk

Okresná rada
Ing. Ján Baňas- predseda
JUDr. Stanislav Ižarik – podpredseda

Členovia
Mgr. Emília Kušnírová
Anna Černická
Ing. Vladimír Tutoky
Ing. Anton Marcinko
Vladimír Lelovský