Okresná organizácia Stropkov

Nám. SNP 545/16
091 01 Stropkov
tel.: +421 (908) 567630, +421 (54) 71 81 900
email: sstropkov@post.sk

Okresná rada
MUDr. Peter Obrimčák – predseda
PaedDr. Michal Lipinský – podpredseda

Členovia
Mgr. Ivan Kleban
Ing. Michal Malina
PhDr. Štefan Radačovský
Jozef Lacko
Mgr. Alfonz Veselý