Okresná organizácia Stropkov

Nám. SNP 545/16
091 01 Stropkov
tel.:  +421 54 71 81 900
mobil: +421 915 944 721
email: sstropkov@post.sk

Okresná rada
PaedDr. Michal Lipinský – predseda

Členovia
PhDr. Štefan Radačovský
Jozef Lacko
Mária Džupinová
PhDr. Mária Fečková