Okresná organizácia Vranov nad Topľou

Námestie slobody č.1
Vranov nad Topľou
mobil: +421 905 563 992
mail: smervranov@centrum.sk

Okresná rada
Peter Goga – predseda

Členovia
MUDr. Juraj Kuročka – podpredseda
RSDr. Andrej Rapčo
Ing. Mária Cingeľová
Peter Goga
Ing. Štefan Topľanský
Mgr. Ján Petík

Aktualizované 31. 03. 2023