Okresná organizácia Vranov nad Topľou

Námestie slobody č.1
Vranov nad Topľou
mobil: 0905/288 151
mail: smervranov@centrum.sk

Okresná rada
Ing. Štefan Hreha – predseda
MUDr. Juraj Kuročka – podpredseda

Členovia
Mgr. Vladimíra Beľáková
Ing. Mária Cingeľová
Mgr. Ján Karol
Ing. Ľubomír Lukič
Ing. Ján Eštvaník
Peter Goga
RSDr. Andrej Rapčo
PhDr. Jaroslav Makatúra