Okresná organizácia Vranov nad Topľou

Námestie slobody č.1
Vranov nad Topľou
mobil: +421 907 436 446
mail: smervranov@centrum.sk

Okresná rada
Bc. Libor Šalata – predseda

Členovia
MUDr. Juraj Kuročka – podpredseda
RSDr. Andrej Rapčo
Ing. Mária Cingeľová
Peter Goga
Ing. Štefan Topľanský
Mgr. Ján Petík

Aktualizované 04. 11. 2021