Bardejov

bujda
Ing. Miroslav Bujda
prednosta Okresného úradu v Bardejove

Záľuby
turistika, záhrada

Prečo mám rád región, kde žijem
Región severného Šariša je jedným z najkrajších na Slovensku. V tomto kraji žili a pracovali moji predkovia, preto aj ja chcem prispieť k jeho napredovaniu, aby bol zaujímavý aj pre moje deti. Chcem prispieť k jeho rozvoju tak, aby bol atraktívny nielen prírodnými danosťami, ale aj ekonomickými možnosťami.

 

hanuscak

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta Bardejov

Záľuby
literatúra

Prečo mám rád región, kde žijem
Tento región je so mnou spätý od malička. Mojou snahou vždy bol rozvoj nielen mesta Bardejov, kde som primátor, ale aj rozvoj celého regiónu. S týmto krajom som úzko spätý a mám k nemu mimoriadne vrúcny vzťah.

havrilla

MUDr. Andrej Havrilla
primár RDG oddelenia NsP Sv. Jakuba, Bardejov

Záľuby
šport, kultúra, včelárenie

Prečo mám rád región, kde žijem
Aj napriek tomu, že náš kraj je považovaný za najzaostalejší a najchudobnejší, je vidieť, že sa neustále rozvíja. Má obrovský potenciál rozvoja najmä v oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva a v neposlednom rade aj rozvoji priemyslu. Súčasťou života v našom kraji by malo byť aj skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti zdravotníctva a v sociálnej sfére.