Snina

Luksa

Mgr. Michal Lukša, MBA
zástupca primátora mesta Sniny a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Záľuby
turistika, poľovníctvo, knihy, šport
Prečo mám rád región, kde žijem
Mám 51 rokov a celý svoj život som prežil v tomto regióne. Je to môj rodný kraj, ku
ktorému som si vybudoval počas svojho dospievania a dospelosti silný citový vzťah,
ktorý bol dôvodom môjho rozhodnutia ostať žiť s rodinou v tomto regióne, pracovať
a pôsobiť tu. Príroda, tradície, kultúra a občania sú tým, čo je pre túto oblasť jedinečné
a čo je základom mojej úcty k občanom žijúcim v tomto regióne a k tomu regiónu.

Sirkova

Mgr. Nadežda Sirková
starostka obce Ubľa

Záľuby
turistika, kultúra, knihy
Prečo mám rada región, kde žijem
Región, v ktorom som sa narodila, je mojím rodným krajom, v ktorom som prežila 52
rokov. Aj napriek tomu, že sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Slovenskej republiky,
kde je veľmi málo pracovných príležitostí a život v ňom je ťažký, predsa je jedným
z najkrajších kútov Slovenska so svojou prekrásnou prírodou a nádhernou kultúrou.
Kultúra, tradície, príroda a občania žijúci v tomto regióne sú tým, čo milujem a na čo
som hrdá, že práve tento región je mojim rodiskom a práve tu mám svoje korene.