Okresné organizácie

BARDEJOV

predsedníčka: Ing. Mária Hankovská

Dolný rad 16

085 01 Bardejov

tel.: +421 54 474 62 37

mobil: +421 904 626 331

e-mail: smer.bj@centrum.sk

HUMENNÉ

predseda: PhDr. Jana Vaľová

Štefaniková 15

066 01 Humenné

tel/fax: +421  57 775 01 90

mobil: +421 905 955 296

e-mail: okreshe@strana-smer.sk

KEŽMAROK

predsedníčka: Oľga Vilčeková

Bašťová 6

060 01 Kežmarok

tel.: +421 0903 382 185

fax: +421 52 458 17 91

e-mail: smerkk@mail.t-com.sk

LEVOČA

predseda: Štefan Rusňák

Nám. M. Pavla 28

054 01 Levoča

tel.: +421 53 45 101 44

mobil: +421 907 171 373

e-mail: smersd@zoznam.sk

MEDZILABORCE

predseda : Ing. Ľuboš Martinák

Andyho Warhola 195/28

068 01 Medzilaborce

mobil: +421 907 207 555

e-mail: lubosmartinak@post.sk

POPRAD

predseda: PeadDr. Peter Šuca

Nám. sv. Egídia 6/11

058 01 Poprad

tel.: +421 52 77 21 359

mobil: +421 918 884 458

e-mail:okrespp@strana-smer.sk

PREŠOV

predseda: Ing. Ľubomír Červeňák

Bayerova 1/B

080 01 Prešov

tel/fax: + 421 51 77 22 612

mobil: +421 907 849 136

e-mail: okrespo@strana-smer.sk

SABINOV

predseda: Jaroslav Golodžej

Nám. slobody 48

083 01 Sabinov

tel.: +421 51 74 95 639

mobil : +421 904 124 884

e-mail: smer_sabinov@centrum.sk

SNINA

predseda: Mgr. Michal Lukša, MBA

Študentská – hl. Pošta

069 01 Snina

tel.: +421 57 7621254

mobil: +421 905 340 952

e-mail: okressv@strana-smer.sk

STARÁ ĽUBOVŇA

predseda : Ing. Peter Sokol

Nám. gen. Štefánika 6

064 01 Stará Ľubovňa

tel: +421 52 428 60 32

mobil: +421 905 549 875

e-mail : smer.lubovna@gmail.com

STROPKOV

predseda: PaedDr. Michal Lipinský

Nám. SNP 545/16

091 01 Stropkov

tel.:  +421 54 71 81 900

mobil: +421 915 944 721

e-mail: sstropkov@post.sk

SVIDNÍK

predseda: Mgr. Martin Gonšenica

Sovietskych hrdinov 200, AB

089 01 Svidník

tel.: +421 949 770 242

e-mail: margon1@centrum.sk

Vranov nad Topľou

predseda : Bc. Libor Šalata

Nám.slobody č.1

Vranov nad Topľou

mobil: +421 907 436 446

e-mail : smervranov@centrum.sk