Okresné organizácie

BARDEJOV

predseda: Ing. Viliam Holeva

Dolný rad 16

085 01 Bardejov

tel.: +421 (54) 474 62 37

mobil: +421 (903) 73 38 04

e-mail: smer.bj@centrum.sk

HUMENNÉ

predseda: PhDr. Jana Vaľová

Štefaniková 22

066 01 Humenné

tel/fax: +421 ( 57 ) 775 01 90

mobil: 0905 359566

e-mail: humennesmersd@orangemail.sk

KEŽMAROK

predseda: Ing. Peter Gaži

Bašťová 6

060 01 Kežmarok

tel.: +421 0917 536980

fax: +421( 52 ) 458 17 91

e-mail: smerkk@mail.t-com.sk

LEVOČA

predseda: Štefan Rusňák

Nám. M. Pavla 28

054 01 Levoča

tel.: +421 (53) 45 101 44, +421(905) 949 774

e-mail: smersd@zoznam.sk

MEDZILABORCE

predseda : Ing. Ľuboš Martinák

Andyho Warhola 195/28

068 01 Medzilaborce

mobil: 0907/207 555

e-mail: lubosmartinak@post.sk

POPRAD

predseda: PeadDr. Peter Šuca

Nám. sv. Egídia 6/11

058 01 Poprad

tel.: +421(915 837 416) ,+421(52) 77 21 359

e-mail: smer.poprad@gmail.com

PREŠOV

predseda: Ing. Svetlana Pavlovičová

Bayerova 1

080 01 Prešov

tel/fax: + 421 ( 51 ) 77 22 612

mobil: 0907 922 282

e-mail: okressmer@snv.sk , svetlanapavlovicova@centrum.sk

SABINOV

predseda: Ing. Vladimír Jánošík

Nám. slobody 48

083 01 Sabinov

tel.: +421 (51) 74 95 639, +4210908  893884

mobil : 0908/893 884

e-mail: smer_sabinov@centrum.sk

SNINA

predseda: Mgr. Michal Lukša

Študentská – hl. Pošta

069 01 Snina

tel.:+421 (905) 340 952, +421(57)7621254

fax: +421(57)7625354

e-mail: okressv@strana-smer.sk

STARÁ ĽUBOVŇA

predseda : Ing. Peter Sokol

Nám. gen. Štefánika 6

064 01 Stará Ľubovňa

tel: 052/428 60 32

mobil: 0905/549 875, 0905 744 577

e-mail : smer.lubovna@gmail.com

STROPKOV

predseda: MUDr. Peter Obrimčák

Nám. SNP 545/16

091 01 Stropkov

tel.: +421 (908) 567630, +421 (54) 71 81 900

e-mail: sstropkov@post.sk

SVIDNÍK

predseda: Bc. Mikuláš Krajkovič

Sovietskych hrdinov 200, AB

089 01 Svidník

tel.: +421 (905) 449 102

e-mail: mkrajkovic@azet.sk

Vranov nad Topľou

predseda : Ing. Štefan Hreha

Nám.slobody č.1

Vranov nad Topľou

mobil: 0905/288 151

e-mail : smervranov@centrum.sk