Okresná organizácia Humenné

Lipová 20
066 01 Humenné
mobil: +421 915 485 602
e-mail: okreshe@strana-smer.sk

Okresná rada
PhDr. Jana Vaľová – predsedníčka

Členovia
Mgr. Marta Helemiková
Mgr. Daniel Gavulič
Ján Poldruhák
MUDr. Peter Čičvák
Ján Findrík
Mgr. Hyacinta Balleková

Aktualizované 21. 05. 2024