Okresná organizácia Humenné

Štefaniková 22
066 01 Humenné
tel: +421 ( 57 ) 775 01 90
fax: +421 ( 57 ) 775 01 90
mobil: +421 ( 914 ) 216 610
e-mail: okreshe@strana-smer.sk

Okresná rada
PhDr. Jana Vaľová – predsedníčka
Ing. Ondrej Múdry – podpredseda

Členovia
Ing. Vasiľ Guzan
MUDr. Tibor Focko
MVDr. Ján Ferko
Ľudmila Blišáková
Mária Palková
Bc. Daniel Gavulič