Prešov

Benko

PaedDr. Miroslav Benko
vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie

Záľuby
šport, cestovanie
Prečo mám rád región, kde žijem
Krajšiu krajinu ako náš prešovský región nenájdete nikde na Slovensku. Aj v cudzine
poznajú naše Vysoké Tatry, pltníkov v Pieninách, naše jaskyne a krásne hrady s
bohatou históriou. Máme aj „slovenské more“ – Domašu, ktorú nám po tejto sezóne
viacerí závidia, hoci v minulosti zápasila s nedostatkom vody a v súčasnosti jej hladina
je na požadovanej úrovni.
Hovorí sa – nikdy nehovor nikdy, ale môžem s istotou prehlásiť: nikdy neodídem z
nášho regiónu a z mesta Prešov, ktorého prívlastky začínajú na tri písmena – NAJ.

Cuha

MUDr. Radoslav Čuha
riaditeľ, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Záľuby
cestovanie/spoznávanie, literatúra, šport
Prečo mám rád región, kde žijem
Krásna, rozmanitá, čarovná krajina a príroda. Húževnatí, cieľavedomí, pracovití, skromní,
roduverní, srdeční a pokorní obyvatelia nášho regiónu. Preto som hrdý na náš kraj.

Chlapecek

Mgr. Emil Chlapeček
prednosta Okresného úradu v Prešove

Záľuby
šport, literatúra, chalupa, hubárčenie
Prečo mám rád región, kde žijem
Narodil som sa v tomto regióne a žije tu aj moja rodina. Mám možnosť pracovne sa
realizovať v oblasti kultúry, čím sa napĺňajú moje predstavy. Moje deti majú možnosť
študovať, resp. využívať voľný čas na školách a zariadeniach v rámci Prešovského kraja.

Kicura

PhDr. Jozef Kičura
generálny riaditeľ SAD Prešov

Záľuby
potápanie, cyklistika, turistika
Prečo mám rád región, kde žijem
Mám rád tento región nielen pre jeho krásu, rázovitosť a jedinečnosť, ale aj preto, lebo
tu cítim chuť domova. Iba tu stretávam ľudí, ktorí sú mi vzácni, rozumejú mi, veľa pre
mňa znamenajú a ich srdečnosť, nespútanosť a pohostinnosť je nekonečná.
Iba tu môžem nájsť miesta, kam sa vždy budem rád vracať, aby som načerpal veľa
nových síl, zastavil sa v každodennom stereotype uponáhľaného života a miesta, kde sa
môžem do sýtosti kochať všetkými krásami, ktoré tu dokázala príroda vytvoriť. Je to môj
rodný kraj, kraj zázračný, malý raj na zemi.