Stropkov

Obrimcak

MUDr. Peter Obrimčák
primátor mesta Stropkov

Záľuby
geografia, dejiny, literatúra faktu, hudba
Prečo mám rád región, kde žijem
Tu sme doma, tu žili naši predkovia, žijeme my a naše deti. Severovýchod Slovenska je
pre nás najvzácnejším regiónom Európy. Bývať a pracovať sa často musí v rôznych
častiach sveta, ale doma sme len tu. Toľko prírodných krás, ako na severovýchode
Slovenska, nájdeme len málokde. Sme tu v centre Európy. Stačí sa pozrieť na mapu.
My potrebujeme len pracovať na rozvoji nášho regiónu, aby tu ľudia žili rovnako dôstojne
ako v ostatných častiach Slovenska a celej Európskej únie. Aby trvalo udržateľný rozvoj
regiónov nebol len pekným bruselským politickým sloganom, ale živým a zásadným
princípom spoločnej európskej politiky.