Predseda i poslanci zložili sľub, konalo sa ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva PSK

V historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa v pondelok 9. decembra konalo ustanovujúce zasadnutie nového krajského parlamentu na nasledujúce štvorročné obdobie. Peter Chudík slávnostne zložil sľub predsedu Prešovského samosprávneho kraja a zasadne tak po štvrté volebné obdobie do županského kresla. Spolu s ním sľub zložili aj poslanci za 13 volebných obvodov. Za 62 zvolených poslancov prečítala slávnostný sľub Anna Aftanasová zo Starej Ľubovne, ktorá ako prvá aj podpísala písomné znenie sľubu poslanca Prešovského samosprávneho kraja. Medzi prvými gratulantmi nechýbal predseda Národnej rady SR Pavol Paška, na podujatí sa zúčastnili aj poslanci NR SR za Prešovský kraj.

O predsedovi a zložení regionálneho poslaneckého zboru rozhodli voliči už v prvom kole volieb. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja bude pracovať v zostave 35 poslancov za stranu Smer‑SD, 19 poslancov za koalíciu KDH ‑ SDKÚ‑DS ‑ Most‑Híd, po jednom poslancovi budú mať strany Úsvit a Nová väčšina, šesť zvolených poslancov kandidovalo ako nezávislí. „Pre SMER je to zatiaľ historický úspech, pretože 35 poslancov strana Smer ešte nikdy nemala, ale je to aj o zodpovednosti. Myslím, že komunálna politika by mala byť iná ako bratislavská. Každý by mal svojou rukou prispieť k spoločnému dielu a politikárčenie nikomu neprospeje. Ja sa budem opierať o všetkých poslancov, ktorí budú chcieť pomôcť,“ uviedol predseda PSK.

Medzi 62 poslancami v Zastupiteľstve PSK je len päť žien. Deväť poslancov bude sedieť v krajskom parlamente už štvrté volebné obdobie, naopak, 22 poslancov je úplne nových. Staronový predseda kraja Peter Chudík všetkým zablahoželal a požiadal ich, aby od tejto chvíle dali politiku bokom a nachádzali medzi sebou cesty komunikácie pre spoločný cieľ, ktorým je rozvoj kraja.

Pripomenul poslaneckému zboru, že najbližšie štyri roky pred nimi stojí množstvo úloh. „Pred nami je štvrté volebné obdobie a otázka ako ďalej. „Povinnosti nám určuje zákon a nikto iný, ale našou prvoradou úlohou je pomôcť mestám a obciam, podporiť tretí sektor, ale aj pomôcť znižovať nezamestnanosť, čo sa nestane dovtedy, kým nebude dokončená dopravná infraštruktúra a nedokončí sa severný obchvat Prešova. Urobíme všetko pre to, aby cestné stavby pokračovali,“ uviedol predseda PSK Peter Chudík. Podľa predsedu musia byť v centre pozornosti v najbližšom volebnom období najmä cesty, školy aj sociálne zariadenia.

Peter Chudík v príhovore zhodnotil 12 rokov existencie kraja ako pozitívne obdobie. Za najťažšie štyri roky z pohľadu financií považuje posledné volebné obdobie, keď krajským samosprávam štát znížil podielové dane a v roku 2012 sa navyše zaviazali plniť Memorandum uzavreté s vládou, čím sa zaviazali nemíňať viac peňazí ako rok predtým. Predseda uviedol, že tým sa Prešovskému samosprávnemu kraju za štyri roky znížili výdaje o zhruba 16 miliónov eur. Napriek tomu bol PSK vyhodnotený opakovane ako najlepšie hospodáriaci kraj spomedzi ostatných.

Za priority pre budúce štyri roky vládnutia považuje opätovne zvolený predseda skvalitňovanie úrovne škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ďalej uviedol, že počas volebnej kampane sa na neho ľudia najčastejšie obracali s požiadavkou, aby sa kraj viac zaangažoval do boja s nezamestnanosťou. Skonštatoval, že hoci to priamo nepatrí do kompetencie kraja, za svoju úlohu číslo jedna si dáva lobing za severný obchvat Prešova a začatie budovania rýchlostnej cesty R4 od Svidníka smerom na Košice. „Bez dokončenia nevyhnutnej infraštruktúry sa nám nezamestnanosť nepodarí znížiť,“ uviedol Chudík.

Staronový predseda PSK sa vyjadril aj k snahám o zlučovanie samosprávnych krajov. Podľa jeho názoru, Slovensko má teraz iné problémy. Nízku účasť v regionálnych voľbách by vyriešilo rozhodnutie, ak by sa v jednom termíne konalo viacero volieb. Ak by sa kraje predsa len mali zlučovať, mal by to riešiť ústavný zákon.

Otázku podpredsedov a zostavenia jednotlivých odborných komisií novozvolení poslanci na prvom stretnutí neriešili. Prvé pracovné zastupiteľstvo by sa malo uskutočniť 21. alebo 28. januára a tam bude jasné aj to, kto zasadne na stoličku podpredsedov.

Peter Chudík získal vo voľbách 9. novembra od voličov 69 455 hlasov, čo predstavovalo 53,8 percent. Získal tak dostatok hlasov na zvolenie už v prvom kole. Peter Chudík riadi Prešovský samosprávny kraj od vzniku vyšších územných celkov v roku 2001. Volebná účasť v Prešovskom kraji dosiahla 22,13 percent.

Fotogaléria