Stropkovský špekáčik 2017

Pri príležitosti MDD, v areáli pod  lyžiarskym vlekom v Stropkove sa v sobotu 28.mája 2017 uskutočnilo zábavno – súťažné popoludnie pre deti „Stropkovský špekáčik č.3“. Spoluorganizátorom bola OR strany SMER – SD v Stropkove, v mene ktorej sa prihovoril Mgr. Ivan Kleban, člen OR.
Pre deti a ich rodičov boli pripravené rôzne atrakcie, maľovanie na tvár, streľba z luku, malá škola šermu, veštenie z dlane, detská diskotéka a v závere aj prekvapenie. Členovia hasičského a záchranného  zboru umožnili nahliadnuť na predvádzanú techniku a výstroj. Predviedli sa aj  praktickými ukážkami poskytovania prvej pomoci pri autonehodách a hasení požiarov. Klub motorkárov poskytol prevezenie sa na motorkách.
Deti aj s rodičmi si mohli po zaregistrovaní zasúťažiť v športových disciplínach, Každé zaregistrované dieťa dostalo špekáčik, ktorý si po skončení súťaže mohli opiecť
Slnečné počasie prilákalo vyše stovku detí s rodičmi, ktorým patrí poďakovanie. Treba oceniť aj prácu organizátorov za perfektne zvládnuté popoludnie.